Energipakke Borg Havn:

Produserer, lagrer og selger grønn energi

Smart Innovation Norway samarbeider med Borg Havn om flere Smart Havn-prosjekter. Ett av dem har fått navnet Energipakke Borg Havn, pilotprosjektet som i fjor sommer fikk innvilget 3,5 millioner kroner i støtte fra Enova for sin høye grad av innovasjon.

Av Mari Kristine Buckholm, 24. juni 2019

– Det er et prosjekt havnen lenge hadde tenkt på, fordi de ønsket å se på muligheten for å levere «grønnere» produkter til sine leietakere. Batteriretur, som holder til i havnen vil være første kunde for å teste konseptet som går ut på å produsere grønn energi, lagre energi hvis det er mulighet og levere energien til byggene på området, forteller Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway, programkoordinator for Smart Borg Havn og prosjektleder for Energipakke Borg Havn.

Støttes av Enova

I fjor søkte Borg Havn om Enova-midler sammen med Smart Innovation Norway og Smart Energi i Fredrikstad til prosjektet Energipakke Borg Havn, og samarbeidsprosjektet fikk innvilget 3,5 millioner kroner i støtte. Totalrammen er på om lag 8 millioner.

– Målet er å vise at man kan produsere grønn energi lokalt, bruke den energien effektivt og også redusere effekttopper på anlegget ved å bruke et batterilager. Prosjektet blir målt på at vi skal produsere 150 000 kWh grønn energi per år og redusere effektbehovet ned til en maks effekt på 20 kW, sier Riddervold Kahrs. Hun legger til:

– Enova har i dette prosjektet også bidratt økonomisk til solcelle-, solfanger- og varmepumpeinstallasjonen, som normalt ikke tildeles støtte fordi det ikke anses som innovativt. Men når vi kobler sammen produksjon av grønn energi med energilager basert på brukte høyenergibatterier, styringssystem for effektreduksjon, tallfesting av energieffektivitet gjennom livssyklusanalyse og visualisering av løsningen – da skaper vi en innovativ løsning.

Styringssystem optimaliserer energibruken

Flere aktører bidrar med ulike leveranser prosjektet: Batteriretur utvikler et elektrisk energilager basert på brukte høyenergibatterier, Pixii utvikler et styringssystem som kobles på batteriene for å optimalisere effekt- og energibruken, Agro Data ser på datafangst og visualisering, LCA.no utvikler analyseverktøy for energieffektivitet, Borg Havn er prosjekteier, mens Smart Innovation Norway fungerer som prosjektleder.

Prosjektet startet aktivt opp i november 2018.

– I vinter jobbet vi med utviklingen av batterilager og styringssystem, samt innkjøp av installasjonene for energiproduksjon vi skal ha. Fysisk ønsker vi at mye av dette skal være oppe og gå før sommerferien, men vi har mer som skal implementeres i større skala etter sommeren. Vi håper å ha den endelige løsningen klar til en innvielse i september/oktober, slik at vi kan teste og analysere frem mot jul. Deretter rapporterer vi til Enova, forteller prosjektlederen.

CO2-nøytral pilothavn

Hun påpeker at Energipakke Borg Havn foreløpig er et pilotprosjekt som kun kjøres på eiendommen hvor Batteriretur er leietaker, men at målsettingen er å kopiere konseptet til flere eiendommer i havnen etter hvert. Havnen jobber mot en visjon og ambisjon om å bli CO2-nøytral, det vil si ikke slippe ut noen klimagasser, innen 2030.

– Siden Borg Havn har 60.000 kvadratmeter med bygg som leies ut, ser de det som sin oppgave å bidra til en grønnere energiprofil for disse byggene. Selv om hver leietaker selv betaler for og skal ta ansvar for sin energibruk, ønsker havnen å initiere og akselerere bruken av grønn energi, sier Riddervold Kahrs.

Som et av tiltakene for å oppnå dette deltar Borg Havn som pilotområde i det store EU Horisont 2020-prosjektet E-LAND. Her undersøker prosjektpartnerne styring og optimalisering av ulike energivektorer. Ifølge Riddervold Kahrs er Energipakke Borg Havn et prosjekt som kan utforskes og videreutvikles gjennom E-LAND-prosjektet.

– Samarbeid med partnere som ønsker å være langt fremme innenfor bærekraftig utvikling er avgjørende for å lykkes, og prosjektet i Borg Havn er et «midt i blinken»-prosjekt når vi jobber med smart by- og samfunnsutvikling i regionen og i Norge generelt. Dette prosjektet bør være et foregangsbilde og kan også implementeres andre steder, avslutter prosjektlederen.