Høyaktuell energikonferanse i St Gallen: RE-Invest 2016

Nye energiteknologier, satsing innen fornybar energi og distruptive, digitale trender står i fokus når Smart Innovation deltok på energikonferansen RE-Invest i St Gallen den 26. og 27. juni.

Det var stor interesse rundt årets syvende St.Gallen Forum for Management of Renewable Energies i Sveits.  Smart Innovation FoUI-teamet var samlet sammen med hele 50 samarbeidspartnere på en av årets viktigste energikonferanser innen utviklingen av fornybar energi, bærekraftige energisystemer og nye digitale teknologier. Konferansen setter søkelyset på de globale klimautfordringene verden står ovenfor, og fokusere på tematikk direkte knyttet til Paris-avtalen:

  • Hvordan vil det nye globale klimarammeverk påvirke energiinvesteringene?
  • Hvilken rolle vil bedrifter, institusjonelle og private investorer spille i å bygge opp en bærekraftig energisystemet?
  • Hvordan kan nye innsikter fra forskning innen energi, ledelse, statsvitenskap og disruptive trender være med på å forme vellykkede strategier?
  • Hva er utsiktene for fornybar energi-teknologi som sol og vind? Og hva er rollen til land som Sveits og Tyskland i å få til en global overgang til fornybar energi?

Programmet på St Gallen startet med en pre-conference workshop på torsdag den 26. mai med det klingende navnet “Disrupt yourself or be disruptet!, som ble ledet av EU-koordinator Dieter Hirdes.

Les mer om konferansen her: