Smart City Sarpsborg, et samarbeid mellom Smart Innovation Norway, Sarpsborg Næringsforening og Sarpsborg kommune, har jobbet med solcelleprosjektet sammen med Sarpsborg kirke i flere år. I april står anlegget klart – midt i Solbyen.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. januar 2019

– Et signal om at vi bidrar i det grønne skiftet

KLARE FOR SOL: Kirkeverge Asbjørn Paulsen (fra venstre), prosjektleder Anne Gro Lamberg, sogneprest Espen Feilberg Jacobsen, programleder for Smart City Sarpsborg Ulrika Holmgren, kommunesjef teknisk Hasse Ekman og Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje. (Foto: Mari K. Buckholm)

Sarpsborg kirke har fått toppmoderne og «usynlige» solceller på taket:

– I tråd med EUs mål og ønske om å redusere drivhuseffekten med 40 prosent fram til 2030, pluss å øke den totale andelen fornybar energi til 27 prosent, er dette tiltaket helt riktig, sier Ulrika Holmgren, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway.

Hun har vært programleder for Smart City Sarpsborg i tre år, og er en av grunnene til at Sarpsborg i dag kan skilte med å huse den andre kirken i Norge med et tak bestående av solcellepaneler.

– Smart Innovation Norway var kjempeviktige da vi vurderte om vi skulle tørre å gjøre dette. De ga oss den dytten vi trengte for å få gjennomført prosjektet. Noen må gå foran for å teste ut ny teknologi, og der har det offentlige en viktig rolle, påpeker direktør for teknisk i Sarpsborg kommune, Hasse Ekman.

.

Synlig grønt symbol

Sydsiden av Sarpsborg kirkes nye tak består nå av moderne solceller som ser ut som skifertak, og imøtekommer dermed arkitekturkravene til et slikt kulturbygg. Initiativet kom fra kirken selv, da tiden var inne for å skifte tak.

– Vi har registrert oss som en «grønn menighet», som betyr at man skal søppelsortere og gjøre det man kan. Og det er klart at oppvarming av slike bygg, er svært kostbart. Derfor lå det litt i tiden at dette var en mulighet, forteller sogneprest Espen Feilberg Jacobsen om hvordan ideen oppstod.

Siden kirketaket uansett måtte byttes, syns kommunen at forslaget var verdt å se nærmere på. Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, er tydelig på at det nye taket først og fremst er et viktig symbol på hva byen står for og deres rolle i det grønne skiftet.

– Vi ønsket oss et Smart City-prosjekt som var synlig for hele byen og omverdenen, og det finnes ikke noe mer kjent eller staselig bygg i Sarpsborg enn kirken i sentrum. Kunsten var å vise at vi kunne installere solceller uten at det var stygt, men smakfullt. Man skulle ikke kunne se forskjell på den skiferen som lå på taket fra før og det nye taket bestående av solceller, og det gjør man ikke. I alle fall ikke jeg, påpeker Martinsen-Evje med et smil.

.

Økonomi viker for bærekraft

Totalt kommer prislappen for solcellene på kirketaket, i tillegg til kostnadene rundt anlegget, til å havne på rundt 2,5 millioner kroner. Det er cirka 700.000 kroner mer enn det ville kostet dersom man byttet til et nytt «vanlig» kirketak.

Men den kostnaden var politikerne enige om å ta – fordi bærekrafthensynet i denne sammenhengen veier tyngre enn det økonomiske regnestykket.

– Vi er mer opptatte av dette som en signalhandling enn den førsteffekten vi vil få fra tiltaket, poengterer sognepresten og ordføreren, samstemte.

Ikke selvforsynt med energi – ennå

De forklarer at det nye solcelletaket er det første steget i en trinnvis prosess, og at kirkebygningen fremdeles består av et gammelt, ineffektivt system som ikke kan endres over natta. Kirken vil derfor ikke være selvforsynt med strøm året rundt.

– I første omgang regner vi med at solcellene vil kunne dekke 12-15 prosent av byggets energiforbruk årlig, forteller prosjektleder Anne Gro Lamberg i Sarpsborg kommune. Hun legger til:

– Om sommeren produseres naturlig nok mer solenergi, mens det vil være mindre energi å hente fra solpanelene om vinteren – når man trenger den som mest. Derfor vil vi selge overskuddet tilbake til strømnettet.

Nå ser kommunen på muligheten for å gjennomføre et lignende takprosjekt på Sparta Amfi, Norges eldste ishall, hvor behovet for energi til avkjøling er spesielt stort om sommeren.

.

Tilfører kunnskap og kompetanse

– Det er utrolig bra at vi har fått til dette. Kommunen har hatt prosjektet som en prioritet fra start, og politikerne har vært klare på at de vil ha dette. Sarpsborg viser at de er en bidragsyter i det grønne skiftet, kommenterer Smart Innovation Norways Holmgren.

Sammen med prosjektleder Lamberg, har Holmgren jobbet for å finne den beste løsningen for kirketaket – kulturbygg, pris og bærekraft tatt i betraktning.

– Ulrika har tilført mye kunnskap og har innhentet en del kompetanse som vi ikke hadde fra før, deriblant referanseprosjekter og nøkkeltall som vi kunne bruke da vi skulle kostnadsberegne dette, forteller Lamberg.