Se foredragene fra Partnerkonferansen 2017

Under har vi har samlet alle foredragene som ble holdt under NCE Smart Energy Markets’ partnerkonferanse i november.

«Unike muligheter og tilbud i partnerskapet»
(Qazi Sohail Ahmad, Smart Innovation Norway):
«Hvordan løse verdens største problem?»
(Dagfinn Ringås, Schneider Electric Norge):
«e2U Systems – et direkte resultat av innovasjonssamarbeid mellom flere av klyngens bedriftspartnere»
(Terje Wahlstrøm, e2U Systems):
«Gründer i klyngen – appen Fácil skal revolusjonere hotellbransjen»
(Alexander W. Richter, RL Solutions):
«Gründerveien mot å lande en investering på 1,8 millioner kroner»
(Simen Løkka, Skeet Tracer):
«Hvorfor film og visualisering har vært utslagsgivende for klyngepartner eSmart Systems’ suksess»
(Trond-Atle Bokerød, Nordic Media Lab):
«Smart Vann i Smarte Strømnett – bedre klimaregnskap, reduserte kostnader og bedre tjenester til innbyggerne»
(Dag Willien Eriksen, Hvaler kommune):
«Hvordan vi jobber med sosialt entreprenørskap»
(Trond Henriksen, Kirkens bymisjon):
«Prestasjonskultur i egen organisasjon»
(Jarle Aambø, Olympiatoppens Prestasjonsklynge):
«Hvordan bygge en prestasjonskultur i praksis»
(Thorleif Sire, Flowit):
«Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv»
(Ole Gabrielsen, Smart Innovation Norway):
Oppsummering av Partnerkonferansen 2017
(arrangert av Smart Innovation Norway for NCE Smart Energy Markets):

Video : Unike muligheter og tilbud i partnerskapet

Video : Hvordan løse verdens største problem?

Video : e2U Systems – et direkte resultat av innovasjonssamarbeid mellom flere av klyngens bedriftspartnere

Video : Gründer i klyngen – appen Fácil skal revolusjonere hotellbransjen

Video : Gründerveien mot å lande en investering på 1,8 millioner kroner

Video : Hvorfor film og visualisering har vært utslagsgivende for klyngepartner eSmart Systems’ suksess

Video : Smart Vann i Smarte Strømnett

Video : Hvordan jobber vi med sosialt entreprenørskap?

Video : Prestasjonskultur i egen organisasjon

Video : Partnerkonferansen 2017

Video : Hvordan bygge en prestasjonskultur i praksis

Video : Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv