Se pilotfilmene fra vårt store Horisont 2020-prosjekt INVADE

Gjennom INVADE (2017-2020), har prosjektpartnerne tatt i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. 

Av Mari Kristine Buckholm, 12. november 2019

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon med et totalt budsjett på 80 millioner euro over sju år, noe som gjør programmet til verdens største.

INVADE er det største norskledede EU-prosjektet innen energi noensinne og er et samarbeid mellom tolv europeiske aktører, herav fem norske. Prosjektet har testet sin løsning/plattform på fem ulike piloter i Europa – i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.

Sammen med Nordic Media Lab har vi laget filmer fra alle pilotområdene. Videoene viser hvordan INVADE-plattformen er tatt i bruk og hvilke resultater de fem pilotene har fått gjennom prosjektet.

Om INVADE

  • Det største norskledede EU-prosjektet innen energi noensinne og er et samarbeid mellom tolv europeiske aktører, herav fem norske.
  • Tildelte midler er på 150 millioner kroner, hvorav hele 68 millioner gikk til de norske partnerne Smart Innovation Norway, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU.
  • Legger grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper.
  • Involverer næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet.
  • Pilotområdene ligger i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.

Les mer: www.h2020invade.eu

Video : INVADE – Bulgarian pilot

Bulgaria: Den bulgarske piloten Albena Resort har bevist at det er mulig for hoteller å tilby god service og samtidig være energieffektiv og miljøvennlig. Ved hjelp av solfangere for oppvarming av vann, solceller og strømlagring i batterier, har hotellkjeden i solbyen Albena lyktes med å øke andelen fornybar energi og dermed spart betydelige summer – både økonomisk og miljømessig.

Video : INVADE – German pilot

Tyskland: I den varmeste og mest solfylte byen i Tyskland, Freiburg, har piloteier badenova AG & Co. KG bevist at både store og små batterier kan brukes for å øke andelen fornybar energi i strømnettet.

Video : INVADE – Dutch pilot

Nederland: I den nederlandske piloten har piloteierne GreenFlux og ElaadNL bevist at elbilers batterier kan bidra til å styre og balansere strømnettet gjennom smart lading.

Video : INVADE – Norwegian pilot

Norge: Ett av de fem testområdene i INVADE-prosjektet er i Stavanger. Her har piloteier Lyse vist hvordan sluttbrukeren kan involveres i det grønne økosystemet ved hjelp av Big Data og maskinlæring integrert i smarte hjem.

Video : INVADE – Spanish pilot

Spania: I byen Granollers har den spanske piloteieren Estabanell Energia demonstrert hvordan batterier som deles med andre brukere er et trygt, pålitelig og utslippsfri alternativ til kostbar utbygging av strømnettet.