Gjennom Omstillingsmotoren hjelper Smart Innovation Norway og samarbeidspartnerne bedrifter med digital kompetanseheving og forretningsutvikling. Forrige uke var det workshop med over 50 internasjonale Maritech-ansatte i Nederland.

Av Mari Kristine Buckholm, 12. oktober 2018

– De vil skape en felles retning og løfte sammen

WORKSHOP: Fredag forrige uke ble nærmere 60 deltakere i det norskbaserte selskapet Maritech samlet i Haag for å lære hvordan man skaper verdi for kunden. (Foto: Trine Wildt Andersen)

Maritech er en ledende internasjonal utvikler av programvareløsninger for sjømatbedrifter, med kontorer i Halifax, Seattle, Oslo, Molde, Averøy, Harstad og Tromsø.

– De ønsker å gjøre en større digital omlegging slik at de kan skape økt verdi for kundene sine. I tillegg trenger de å skape en felles forståelse i organisasjonen – på alle nivåer – slik at de kan løfte sammen, forteller Trine Wildt Andersen, Senior Innovasjonsrådgiver i Smart Innovation Norway.

.

Bruker klyngens kompetanse

Gjennom initiativet Omstillingsmotor skal det holdes fire workshops for Maritech – med mål om digitalt kompetanseløft. Prosjektet skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke bedriftens internasjonale konkurransekraft.

Bak initiativet står Digital Norway, Kongsberg Innovasjon, NCE iKuben og Smart Innovation Norway, som representerer de ledende miljøene innen ny teknologi og digital transformasjon. Omstillingsmotoren tilbyr skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving mot små og mellomstore bedrifter i hele Norge.

– I forbindelse med Omstillingsmotoren har vi planlagt en serie workshops med Maritech. Det er NCE iKuben i Molde som har vært primærkontakt, og vi har vært samarbeidspartner og medutvikler. Hovedmålet er å bruke den kompetansen som er i klyngen som inspirasjon og opplæring til bedriftene som er med, forklarer Wildt Andersen (bildet).

.

Hvordan skape verdi for kunden?

De to første workshopene handlet om mulighetene innen Big Data Analytics og kunstig intelligens, der blant andre NCE-klyngepartnerne Capgemini og eSmart Systems bidro.

Fredag 5. oktober gikk den tredje workshopen av stabelen i Haag, Nederland, med nærmere 60 deltakere fra Maritechs kontorer rundt om i verden på plass.

– Jeg var tilstede på workshopen og bidro på utviklingen og fasiliteringen. Fokuset var brukersentrert innovasjon. Én ting er å bruke data og ny teknologi til innovativ utvikling i en bedrift, men hvordan gjør vi det slik at det skaper verdi for kunden?, sier Wildt Andersen.

Bedre forståelse etter workshop

I etterkant har det kommet svært positive tilbakemeldinger.

– Det går på å få samlet hele organisasjonen fra alle land for første gang, og skape en felles retning for hvordan de skal tenke på kunden og jobbe med verdiskaping fremover. Alle deltakerne hadde opplevd noe gøy og fått påfyll av kunnskap. De hadde en enda bedre forståelse for hvorfor bedriften er til, påpeker Wildt Andersen.

Fjerde og siste Maritech-workshop skal handle om forretningsutvikling og holdes mandag 15. oktober i Molde.

Om Omstillingsmotoren:

  • Leverandørene i programmet representerer Norges ledende operative miljøer innenfor aktuelle fagområder, og prosjektet skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke Norges internasjonale konkurransekraft.
  • DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, Smart Innovation Norway, NCE iKuben og NCE Kongsberg Innovasjon er tildelt status som Omstillingsmotor for digitalisering.
  • Hensikten er å gi små og mellomstore bedrifter innsikt i digitale trender og muligheter. Gjennom et digitalt kompetanseløft, skal de få kompetansen som kreves for å utvikle egen virksomhet.
  • I løpet av 2018 skal Omstillingsmotoren gi minst 220 bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse og verktøy som går på innovasjonsevne, bærekraft og nye teknologier.
  • Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller.
  • Deler av kostnadene dekkes av Omstillingsmotor gjennom Innovasjon Norge. Totalt i satsingen ligger over 20 millioner kroner.

Kilde: Omstillingsmotor.no

Selskapet Maritech får hjelp av Smart Innovation Norway: