I høst signerte Smarte Byer & Samfunn en samarbeidsavtale med Osloregionen, som jobber med næringsutvikling for 79 kommuner. Første post er å løfte fram Oslo som den europeiske miljøhovedstaden i 2019, etter at byen fikk den gjeve tittelen av EU.

Av Mari Kristine Buckholm, 21. desember 2018

– Målet er å løfte frem smarte byer og samfunn i Osloregionen

MILJØHOVEDSTADEN 2019: EU har kåret Oslo til den europeiske mijløhovedstaden i 2019. Nå skal Smart Innovation Norway bidra til å løfte frem Osloregionens smarte samfunn. (Foto: Shutterstock)

Samarbeider om miljøhovedstadsåret 2019:

– Vi inngikk en avtale med Osloregionen i september. Vi hadde jobbet lenge med den, og det var viktig for å oss å få i stand denne avtalen, forteller Thor Moen (bildet), leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway.

Osloregionen består av 79 kommuner og fem fylkeskommuner og dekker et stort område og en stor andel av innbyggerne i landet. Samarbeidsalliansen ønsker å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

.

Deler kunnskap og nettverk

Hensikten med samarbeidet mellom Smart Innovation Norway og Osloregionen er å sikre innovasjons- og prestasjonskultur for å dele kunnskap og nettverk om smarte byer og samfunn og digitalisering i Norge, samt gi tilgang til attraktive partnere, miljøer og ideer.

– Osloregionen jobber med næringsutvikling for kommuner i store deler av Norge, og vi er veldig glade for å være med som partner i arbeidet med regionens smarte byer og samfunn, påpeker Moen.

Avtalen ble formelt underskrevet av Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Osloregionen ledes av Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen og Ingrid Johnsen.

Oslo som miljøhovedstad i Europa

Første viktige aksjon i det nye samarbeidet dreier seg om å løfte fram Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019. EU kåret Oslo til Miljøhovedstaden 2019 i konkurranse med 13 andre byer fordi den norske hovedstaden kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

– Nå er vi i gang med å dra inn partnere og smart by-aktiviteter i miljøhovedstadsåret, slik at regionens smarte samfunn virkelig kan synes og vi får løftet fram viktige innovasjons- og forskningsprosjekter. Vårt mål er å bidra til å løfte frem smart by- og samfunnsarbeidet i Osloregionen, sier Moen.

Om avtalen:

  • Samarbeidet skal fremme arbeidet innen smarte byer og samfunn og digitalisering i Norge
  • Samarbeidet skal være praktisk og operativt innrettet der kvalitet bygges gjennom innhold, handling og oppnådde resultater
  • Deling er et bærende prinsipp for effektiv spredning av kompetanse, verktøy og tjenester for digital transformasjon
  • Utgangspunktet er at samarbeidet skal være langsiktig, slik at Osloregionen og Smart Innovation Norway kan utvikles til å bli et ledende miljø innen smarte byer og samfunn og digitalisering både nasjonalt og internasjonalt