Som en del av INJECT-programmet, tilbyr Smart Innovation Norway bistand til bedrifter som ønsker å søke midler til EU-prosjekter. Programvareselskapet Skooler er svært fornøyde med hjelpen de har fått.

Av Mari Kristine Buckholm, 15. mars 2018

– Sørget for rett vinkling og kvalitetssikret søknaden

Skooler takker for hjelpen med sin første EU-søknad:

– Siden januar har Skooler jobbet målrettet med å utarbeide en Eurostar-søknad for et svært interessant nisjeområde i undervisningssektoren. I dette arbeidet har vi hatt svært god støtte fra Smart Innovation Norway, forteller Klaus H. Hansen, administrerende direktør i Skooler AS.

Programvarebedriften jobber for å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre ved hjelp av en skreddersydd Microsoft Office 365-verktøyløsning.

.

Ønsket kvalitetssikring

Hjelpen Skooler har fått går under Smart Innovation Norways EU-rådgviningsprosjekt INJECT (2016-2018), som er finansiert av Innovasjon Norge.

Målet er å «booste» kunnskapsutvikling og sette fart på klyngemedlemmenes samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt legge grunnlag for suksessfulle søknader til EUs Horisont 2020-program.

– Vi ba om bistand fra Smart Innovation Norway for å sikre at det betydelige arbeidet man selv må legge ned kan kvalitetssikres av noen med erfaring fra tilsvarende søknadsprosesser, sier Hansen.

.

Innovativ tilnærming

Fra Smart Innovation Norway var det internasjonal prosjektleder, Joseph Negreira, som var hovedkontakten og bisto Skooler i søknadsarbeidet. Han bidro først og fremst med å definere prosjektet, og ønsket å konstruere en mest mulig innovativ tilnærming til problemet de ønsket å løse.

– Etter at søknadsutkastet var skrevet, leste jeg gjennom og foreslo endringer som optimaliserte innholdet og strukturerte budsjettet. Min rolle var å gjøre søknaden mer konkurransedyktig i forhold til evalueringskriteriene og vår egen erfaring med EU-finansierte prosjekter, forklarer Negreira.

– Solid kompetanse og erfaring

Hansen legger ikke skjul på at Skooler er svært fornøyde med hjelpen de fikk fra Negreira og Smart Innovation Norway.

– Joseph bidro med solid kompetanse og erfaring på å utarbeide denne type EU-søknader, samt god evne til raskt å sette seg inn i vår virksomhet. Han sørget for at vi fikk rett vinkling på søknaden, kvalitetssikret det vi skrev underveis og kom med gode råd om nødvendige endringer, påpeker Hansen. Han legger til:

– Vi klarte å levere en søknad av høy kvalitet innen søknadsfristen 1. mars – og nå venter vi i spenning på avgjørelsen fra Eurostar.

.

Deler gjerne sin ekspertise

Negreira (bildet) er glad for at Skooler satt pris på hjelpen de fikk. Nå oppfordrer han flere til å be om samme type bistand, da slike søknader kan være utfordrende å skrive på egenhånd.

– Veien mot å lande et EU-finansiert prosjekt kan være kompleks og krever god kjennskap til prosessen. Arbeidsmengden er ofte stor og representerer betydelige investeringer fra bedriften, uten at det garanterer suksess.

– Vår ekspertise på dette området er høy og vi har oppnådd svært gode resultater, noe vi ønsker å videreføre til våre klyngemedlemmer, understreker prosjektlederen.

Om INJECT

INJECT er et EU-rådgivningsprosjekt finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektet startet 1. oktober 2016 og varer i to år. Målet er å «booste» kunnskapsutvikling, sette fart på NCE-partnernes samarbeid og legge grunnlag for gode søknader til EUs Horisont 2020-rammeprogram. Rådgiverrollen har følgende fire hovedformål:

  1. Øke oppmerksomhet rundt og spre informasjon om aktuelle utlysninger
  2. Legge til rette for nettverksbygging
  3. Gi støtte og bistand underveis i søknadsprosessen
  4. Tilby konsultasjon i selve prosjektfasen

Les mer

Om Skooler AS

  • Skooler er et programvareselskap som ble stiftet i Moss i 2014. I dag har selskapet i tillegg kontorer i London og Seattle.
  • Bedriftens mål er å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre. (I mange skoler brukes det ofte en rekke ulike verktøy, og disse snakker ikke alltid like godt sammen.)
  • Skooler gjør skolehverdagen enklere ved å tilby en fullintegrert løsning bestående av egne skreddersydde verktøy, Office 365 fra Microsoft og ulike tredjepartsverktøy som skolene ønsker å benytte.

Les mer