Mandag 9. oktober arrangeres kick-off for det spennende og framtidsrettede samarbeidet mellom Borg Havn og nytenkende Smart Innovation Norway.

Av Mari Kristine Buckholm, 6. oktober 2017

– Den beste kompetansen på området

Smart Borg Havn sparkes i gang:

KICK-OFF: Smart Innovation Norways Marianne Riddervold Kahrs og Borg Havns Roar Johansen gleder seg til å komme i gang med samarbeidet. (Foto: Borg Havn)

– Borg Havn med styre og administrasjon har store ambisjoner om å opprettholde et konkurransedyktig havnetilbud i Nedre Glomma, og det betyr for oss å være både teknologisk og miljømessig langt framme i utvikling av egen virksomhet i havna, samt tilby smarte løsninger for næringslivet som velger å bruke oss og våre anlegg, sier assisterende direktør i Borg Havn, Roar Johansen.

Derfor har havnen inngått et ferskt samarbeid med Halden-firmaet Smart Innovation Norway, som leder kompetansemiljøet NCE Smart Energy Markets.

.

Søker grønne løsninger

– Å bli en grønn og effektiv havn betinger samarbeid med den beste kompetansen på området, og vi er svært fornøyde med å kunne jobbe sammen med Smart Innovation Norway i kommende år, understreker Johansen.

Han legger til:

– Vi håper både store og små prosjekter kan bringe fram nye, grønne og energieffektive løsninger for havna og våre viktige brukere.

Starten på samarbeidet markeres gjennom et kick-off i Gamlebyen i Fredrikstad mandag 9. oktober og i hovedsak for ansatte i Borg Havn og Smart Innovation Norway, men representanter fra akademia og næringslivet er også invitert.

– Det er den samme type kick-off som vi har hatt i de andre byene og kommunene vi samarbeider med. Intensjonen er å lage idégrunnlaget for en prosjektportefølje, forklarer Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway og programkoordinator for Smart Borg Havn-prosjektet.

.

Fra idé til virkelighet

Under kick-offet vil Riddervold Kahrs’ team først presentere 15 ideer fra Smart Innovation Norways innovasjonsplattform.

– Disse visualiseres i form av bilder på kort og legges utover et bord. I tillegg deler vi ut 15 blanke kort, fordi vi vet at Borg Havn har veldig mange gode ideer på digital transformasjon og smarte havner selv, forklarer seniorrådgiveren.

I løpet av oppstarten etableres en styringsgruppe og en strategi for prosjektsamarbeidet.

.

– Workshopen har til hensikt å velge ut cirka fem gode prosjektideer som vi senere skal kvalifisere og se om kan bli del av prosjektporteføljen, forteller Riddervold Kahrs.

.

– Norge gjør for lite

Leder for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway, Thor Moen, påpeker at utslipp fra havner, skip, ferger og fritidsbåter utgjøre opp mot 50 prosent av det totale CO2-utslippet i en kystkommune.

– Grønne havner bør være et viktig satsningsområde nasjonalt. I dag gjøres det for lite for å redusere både det landbaserte og i særs grad det kystbaserte utslippet, sier han.

Moen mener det er like viktig å snakke om utslipp fra fritidsbåter som de store cruiseskipene.

– Norge har 238 havner og flere tusen fritidsbåthavner med et utslipp som det snakkes for lite om. Vi samarbeider i dag med Orust, Hvaler, Borg Havn og Moss Havn og vi forhandler med flere store havner om smarte og grønne havner. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra med å redusere det kystbaserte utslippet, understreker lederen.