Forrige uke tok Smart Innovation Norway med seg fem andre norske selskaper til Athen og Nordic Solutions for C40-workshop. Sammen prøvde de å finne de beste løsningene på byens overoppheting.

Av Mari Kristine Buckholm, 3. oktober 2018

– Poenget er å komme fram til operative løsninger

NORDISK SAMARBEID: Forrige uke samlet det nordiske initiativet “Nordic Solutions for C40” nærmere 60 deltakere fra hele verden for å finne mulige løsninger på Athens klimautfordringer knyttet til overoppheting. (Alle foto: Smart Innovation Norway)

Smart City-teamet løser Athens klimautfordringer:

– Vi i Nordic Solutions for C4O har fått en utfordring fra Athen by, som handler om oppheting og det som kalles Urban Heat Island Effect. Det vil si et område som er varmere enn omgivelsene. Dette har to hovedårsaker, enten ved at du endrer overflater i bymiljøet eller at du tilfører varme, såkalt «heat waste», forklarer Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

.

Tok med norske partnere

Nordic Solutions for C40 er et samarbeid mellom de fem nordiske landene, som samler den beste kompetansen fra næringslivet over hele verden for å finne fram til løsninger på klimautfordringer i verdens storbyer.

– Vår rolle i samarbeidet er å få med oss det beste av norsk næringsliv til byutfordringene, og vi begynte med Athen. Vi hadde med oss fem norske selskaper; Always Cargo, Multiconsult, LINK arkitektur, Bitmesh og NCE iKuben, forteller leder for Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway, Thor Moen.

Totalt 60 deltakere var til stede i Hellas’ hovedstad fra land over hele verden, samt Athen by. Samlingen startet mandag med at delegasjonen var ute og inspiserte to lokasjoner som potensielle piloter for løsningene.

Ulike testarenaer

Den ene lokasjonen var en skole, som man ønsket å tilpasse for å forbedre klimaet, den andre lokasjonen var et gammelt industriområde med flere bygninger.

– Etter å ha sett lokasjonene startet vi med workshoparbeidet og koblet sammen forskjellige selskaper fra de nordiske landene for å se på mulige løsninger, sier Moen.

– I workshopen satt vi sammen i sju grupper bestående av mennesker med ulik kompetanse. Hver gruppe fikk et antall spørsmål å jobbe med, og vi skulle skissere opp et helhetlig konsept. Den siste dagen, torsdag, pitchet vi konseptet for resten. Da var det konkrete skisser som ble presentert, alt fra energisystemer, smart arkitektur, grønne tak og vegger til håndtering og resirkulering av overvann, røper Holmgren.

.

Helhetlig perspektiv

Nå skal Athen by se på alle ideene og forslagene, før de kommer med sin tilbakemelding om hvilke løsninger de vil prøve ut.

– Da fører det forhåpentligvis til at nordisk næringsliv i samarbeid med det lokale næringslivet får oppdrag om å levere noe av det. Hele hensikten er at vi kommer fram til operative løsninger som implementeres, påpeker Moen.

– Det er viktig at man ser de løsningen som piloteres på de to lokasjonene i et større perspektiv, for overopphetingen rammer hele Athen og andre byer i verden. Derfor er det nødvendig at det går an å duplisere løsningene og applisere dem også i andre byområder, understreker Holmgren.