Smart Cognition lanserer sin innovative samhandlingsplattform:

– Vi hjelper personer med nedsatt funksjonsevne til å bli mer aktive

Inkubatorselskapet har allerede fått finansiering til et treårig pilotprosjekt med Halden kommune og ISAAC Norge. I løpet av de kommende månedene sparkes pilotprosjekter i gang i flere kommuner.

Av Mari Kristine Buckholm, 20. november 2019

– Som far til en sønn med utviklingshemming er jeg godt kjent med utfordringene de møter. Spredt rundt i Norge er det mange gode aktivitetstilbud, den største utfordringen er mangelfull og lite tilrettelagt informasjon om tilbudene. I tråd med regjeringens satsing på fritidsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har vi gjort noe med det, sier Smart Cognition-gründer og daglig leder, Sven Erik Tønnesen.

Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens, forvandler Smart Cognitions nyskapende plattform en arrangørs informasjon om frititidsaktiviteter til et innhold tilpasset den enkelte bruker av en spesielt utviklet app, slik at alle kan forstå – uansett funksjonsnivå.

– Appen er bare en liten del av hele løsningen. Kjernen i systemet er tilretteleggingen av informasjonen. Det er noe man ikke ser, men dette gjør at informasjonen som presenteres i appen er tilrettelagt for den enkeltes forståelsesnivå. Så appen er det du ser, men det vi synes er spennende er det som skjer i kulissene, forklarer Tønnesen.

God respons fra markedet

2019 har vært et begivenhetsrikt år for oppstartsselskapet; avtaler er inngått, finansiering er tildelt, prosjekter er startet – og alt tyder på at det er mer i vente.

– Siste nytt er at vi har fått tilskudd fra Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering) til et treårig prosjekt som ble startet i sommer og varer til sommeren 2022.

Halden kommune er med i prosjektet som pilotkunde, Smart Cognition er prosjektleder og ISAAC Norge bidrar med faglig kompetanse på Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). ASK kan sies å være alt som hjelper en person uten verbal tale til å kommunisere effektivt. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter.

– Vi er godt i gang med prosjektet, hvor målet er å utvikle vår standardløsning videre. Vi har en første versjon klar, og gjennom dette prosjektet vil vi forbedre plattformen ytterligere, forteller Tønnesen.

I tillegg har Smart Cognition inngått en avtale med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), som skal bruke plattformen deres som del av et doktorgradsstudium.

– Dette går ut på å undersøke hvordan bruk av ulike digitale verktøy kan stimulere mennesker med utviklingshemming til økt fysisk aktivitet, røper gründeren.

Brukertilpasset samhandlingsplattform

Kort oppsummert er Smart Cognitions løsning en samhandlingsplattform for deling av informasjon om kultur og fritidsaktiviteter mellom kommuner, frivillige organisasjoner, lag/foreninger, privatpersoner eller andre som har et aktivitetstilbud de ønsker å formidle informasjon om, og mennesker med og uten funksjonsnedsettelser.

– Poenget er at alle kan bruke samme plattform, også de med funksjonsnedsettelser, men at innholdet i appen blir tilpasset den enkelte. Jeg, som forelder, vil få tilgang til mer detaljinformasjon og flere funksjoner enn Erik, min sønn, som vil ha en enklere funksjonalitet og enklere informasjon, påpeker Tønnesen.

Når man tar i bruk appen, kan man velge hva slags innstillinger man ønsker når det gjelder funksjonalitet og mengde informasjon, som er tilpasset eget behov.

– Det finnes tre nivåer. Det første er vanlig tekst, det andre er en kombinasjon av lettlest tekst og symboler og det siste består kun av symboler. Arrangørene som legger inn informasjon om aktivitetstilbudet skal ikke tenke på personen i andre enden; de bare legger inn helt vanlig informasjon, og så vil løsningen sørge for at denne presenteres i riktig format til bruker av appen, sier den daglige lederen.

«Aktiv og god fritid for alle»

Han forklarer at selskapet, som i dag består av fire personer, har valgt å satse på denne typen informasjon først fordi kultur og fritidsaktiviteter er et politisk satsingsområde.

– Det er et politisk mål å få befolkningen generelt og personer med funksjonsnedsettelser spesielt mer aktive på fritiden. Befolkningen blir mindre og mindre aktive, samtidig er informasjon om kultur og fritidsaktiviteter både mangelfull og lite tilgjengelig for folk flest, og i enda større grad for mennesker med funksjonsnedsettelser, påpeker Tønnesen. Han legger til:

– Ofte er informasjonen umulig å forstå for dem den egentlig angår. At de får informasjon som er tilpasset sitt eget forståelsesnivå i størst mulig grad vil føre til at de kan få mer innflytelse i eget liv. «Smart» informasjon vil stimulere til at økt deltakelse.

I løpet av de kommende månedene vil Smart Cognition sette i gang pilotprosjekter sammen med tre kommuner.

– Vår ambisjon er å bli en nasjonal plattform. Det handler om å øke livskvaliteten til en ganske stor gruppe mennesker, avslutter Tønnesen.