Det ferske Halden-selskapet Smart Cognition utvikler helt ny teknologi for utviklingshemmede, deres omsorgspersoner og samfunnet for øvrig. Målet? Å gi en følelse av å «bety noe».

Av Mari Kristine Buckholm, 26. oktober 2017

– Å forstå og bli forstått er en grunnleggende forutsetning for god livskvalitet

Vår nye klyngepartner skal hjelpe utviklingshemmede:

INTELLIGENT TEKNOLOGI: Daglig leder Sven Erik Tønnesen og systemarkitekt Kristin Tønnesen Fladeby i Smart Cognition utvikler appen som skal hjelpe utviklingshemmede å kommunisere. (Foto: Mari K. Buckholm)

– Bakgrunnen er at jeg har hatt en drøm om å jobbe med produkter og tjenester for mennesker som trenger all den hjelp de kan få; mennesker med utviklingshemming, sier gründer og daglig leder for nystartede Smart Cognition AS, Sven Erik Tønnesen.

Selskapet skal utvikle velferdsteknologi som gir økt selvbestemmelse og inkludering i samfunnet for mennesker med utviklingshemming.

Bruk av kunstig intelligens og mobilteknologi skal gi optimal mulighet for kommunikasjon, individuelt tilpasset den enkeltes forståelsesevne.

.

Fra utgiftspost til ressurs

– Det er en gruppe som ofte blir glemt og kommer bakerst i køen når det er snakk om ulike ting. De har ikke samme valgmuligheter som alle andre, og det har de rett på. Vi vil gjøre noe med det, slik at de får en sterkere inkludering. I stedet for å se på dem som en utgiftspost og et problem, kan de være ressurser og bidra i samfunnet, utdyper Tønnesen, som tidligere jobbet hos eSmart Systems.

– Jeg har kastet meg ut på dypt vann, men jeg tror man angrer hvis man ikke prøver, påpeker han med et smil.

For da ideen og muligheten til å realisere drømmen dukket opp i fjor, bestemte han seg for å gå «all in».

– Å forstå og bli forstått er en grunnleggende forutsetning for god livskvalitet. Vi skal utvikle en felles, digital plattform for utveksling av informasjon mellom utviklingshemmede, deres omsorgspersoner og samfunnet for øvrig. Plattformen legger til rette for direkte involvering for utviklingshemmede og reduserer deres avhengighet av personer rundt seg, forklarer initiativtakeren.

.

Vellykket app for Turistforeningen

I dag består selskapet av to ansatte, sjefen selv og datteren Kristin Tønnesen Fladeby. Hun er utdannet sivilingeniør i datateknikk og begynte i stillingen som systemarkitekt i Smart Cognition etter sommeren.

– Det er jeg som er ansvarlig for utvikling og programmering, forteller hun. Og legger til at de allerede har laget en app for Turistforeningen som ble svært godt mottatt. Det gjenstår riktignok en del arbeid før det endelige produktet er klart for markedet.

Den ferdige, digitale plattformen skal inneholde funksjoner for forenkling av tekst, erstatning av tekst med symboler, konvertering av tekst til tale og mye mer.

Tolker ansiktsuttrykk

– Samfunnsaktører kan dermed utarbeide informasjon som om de henvender seg til mennesker uten utviklingshemming. Plattformen vil automatisk bearbeide informasjonen og presentere den tilpasset den enkeltes forståelsesnivå. Vi skal ta i bruk nyeste tilgjengelig teknologi innenfor kunstig intelligens og maskinlæring, forteller Tønnesen.

Mennesker med utviklingshemming har ofte nedsatt eller manglende verbal tale. Plattformen skal derfor også inneholde funksjoner som tolker ansiktsuttrykk og følelser, utydelig tale, kroppsbevegelser og mer. Dette bearbeides automatisk og formidles i form av en syntetisk stemme eller automatisk generert tekst.

– Målet er at plattformen skal kunne anvendes på mange samfunnsområder, men i første omgang fokuserer vi på informasjon om fritidsaktiviteter – som er en sentral arena for læring, mestring og sosial kontakt. Å få flere aktive på fritiden er viktig både for den enkelte og samfunnet som helhet, mange aktiviteter har helsemessige gevinster, understreker Tønnesen.

.

Brukeren står sentralt

Plattformen kan brukes av arrangører av fritidsaktiviteter, slik at informasjonen synliggjøres på en helt ny måte og gjør terskelen for å delta lavest mulig for flest mulig.

– Det viktigste i videreutviklingen er brukermedvirkning, at de endelige brukerne og deres familiemedlemmer blir involvert i behovsanalyse, design og testing. Derfor jobber vi nå med å få med kommuner og andre relevante aktører, slik at vi kan etablere et prosjekt, avslutter Tønnesen.

For å kunne sette planene ut i livet, samarbeider Smart Cognition med andre NCE Smart Energy Markets-partnere, deriblant eSmart Systems, som tilbyr sin avanserte Analytics-plattform som en del av Smart Cognitions løsning.

Fakta

  • Smart Cognition er en non-profit sosial entreprenør.
  • Det gis ikke utbytte til aksjonærene.
  • Overskuddet forblir i bedriften eller gis til prosjekter eller organisasjoner som fremmer levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.