Smart Incubator får enda større muskler

Etter at inkubatoren ble tatt opp i SIVAs inkubatorprogram i 2015, rykker den allerede nå opp et nivå og får en ekstra halv million kroner til å styrke oppstartsbedrifter med. – Dette er en tillitserklæring til klyngemiljøet på Remmen, og viser at SIVA har stor tro på det potensialet som ligger her for oppstartsbedrifter og knoppskyting fra eksisterende bedrifter, sier inkubatorleder Espen N. Evensen.

Hittil i år har inkubatoren tatt inn tre bedrifter allerede, og flere er på vei. De opprinnelige planene er å ta inn åtte i løpet av hele 2016, men disse planene er nå under revurdering.

– I denne vekstfasen må vi balansere hensynet til klyngerelevans og bedriftenes vekstpotensial på den ene siden og ønsket om å få opp et stort miljø med puls på den andre siden, sier Espen N. Evensen.

– Inkubatoren skal først og fremst konsentrere seg om oppstartsbedrifter og knoppskytinger som er knyttet til NCE-klyngens kjerneområder; energi, IKT og digitalisering. I tillegg skal inkubatoren fungere som en generell inkubator for hele fylket. Det bør vi kunne klare, og i tillegg har vi god dialog med andre vekstmiljø slik at vi klarer å henvise bedrifter til de miljøene som er mest riktig for hver enkelt, avslutter Espen Evensen