Det norske firmaets siste EU-søknad, kalt E-LAND, ble rangert som den beste blant 24 konkurrerende prosjektsøknader – og kan skilte med et budsjett på 60 millioner kroner.

Av Mari Kristine Buckholm, 18. september 2018

Smart Innovation Norway ble topprangert – og vant sitt tiende EU Horisont 2020-prosjekt

– Med økende inntog av fornybare energiressurser og høye forventninger fra sluttbrukerne til pålitelighet, trenger vi å tenke nytt rundt hvordan vi kobler til og utnytter de tilgjengelige energiressursene våre, slik at vi fullt ut kan dra fordel av synergiene mellom dem, sier Heidi Tuiskula, internasjonal prosjektleder i Smart Innovation Norway og vitenskapelig koordinator for E-LAND. Hun fortsetter:

– Samtidig som skiftet mot en lavkarbon, energieffektiv og klimaresistent økonomi vil kreve et mer desentralisert og åpent system, er det også åpenbart at rollen til konsumenten som en mer aktiv aktør må bli forstått.

E-LAND adresserer denne problemstillingen ved å snu det tradisjonelle tekniske fokuset opp-ned. Utviklingsarbeidet starter dermed med å analysere dynamikken i samfunnene hvor handlingene skal skje. Dette skal sikre at borgernes behov blir hørt, i stedet for kun å fokusere på energiselskapenes behov.

.

Sluttbrukere som aktive deltakere

– I tillegg vil sluttbrukere være involverte som aktive deltakere i prosjektet og vil ta del i utviklingen av ulike verktøy, påpeker Tuiskula.

Prosjektet skal levere en høykvalitetsverktøykasse bestående av flere nye, teknologiske, forretningsmessige og samfunnsengasjerende verktøy med kompetanse til å støtte og dekarbonisere isolerte samfunn. Verktøyene skal testes i tre regioner i Europa og regioner i India etter en passende tilpasning basert på det lokale økosystemet.

– For Smart Innovation Norway gir E-LAND en fantastisk mulighet til å utvide vårt europeiske samarbeid med de beste europeiske organisasjonene innenfor næringsliv og forskning. I tillegg har vi gjennom E-LAND-ideen fått til et konkret samarbeid med viktige energiaktører i India, bemerker Tuiskula.

.

Resultat av nært samarbeid

– Vi vil gjerne takke for Norges forskningsråds støtte gjennom mange år, særlig Brussel-kontoret og RCNs National Contact Point on Energy, sier F&I-leder Hirdes. Han legger til:

– Vi vil også takke Clean Energy-teamet til Innovasjon Norge i New Dehli for å engasjere seg og tilby nyttig innsikt i søknadsprosessen, samt muliggjøre partnerskapet med noen av Indias største energiselskaper.

Innovasjon Norge India har jobbet tett med Smart Innovation Norway og hjulpet til med å knytte kontakter med den indiske energisektoren siden i fjor. I løpet av dette prosjektet vil Innovasjon Norge forbli involvert som en observatør og tilby sin ekspertise ved behov.

Prosjektet er i tråd med Innovasjon Norges sterke engasjement for norske selskaper og deres arbeid for å skape renere energi-økosystemer.

Halden-baserte Smart Innovation Norway ble evaluert som den beste søkeren til EUs prestisjefylte forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, for prosjektsøknaden innenfor temaet «Integrated local energy systems (Energy islands)».

.

Topprangert

– Jeg ønsker å gratulere så mye med ny EU-suksess. Det er positivt med en såpass høy andel norske partnere i prosjektet, og jeg er imponert over den lederrollen Smart Innovation Norway har tatt i dette samarbeidet, kommenterer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (bildet), som nylig var på besøk på Remmen Kunnskapspark i Halden.

– Inntrykket mitt er at klyngesamarbeidet i Halden bidrar med en svært relevant kompetanse i både internasjonal og nasjonal sammenheng. Det blir spennende å følge med på dette prosjektet framover, legger hun til.

Prosjektsøknaden, som har fått navnet E-LAND, ble rangert som den aller beste av totalt 24 søknader. Den høye kvaliteten på søknaden medførte at prosjektet ble belønnet med en imponerende høy poengsum i evalueringen – 14,5 av totalt 15 poeng.

– Forskningsavdelingen til Smart Innovation Norway er stolte av E-LAND-søknaden og evalueringsresultatet viser at vårt forskningsteam er blant de beste i europeisk energiforskning, sier Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon hos Smart Innovation Norway.

.

Energisamarbeid med India

Horisont 2020-prosjektet, med et budsjett på over 60 millioner kroner, involverer 12 europeiske partnere fra Norge, Finland, Spania, Hellas, Tyskland, Sveits og Romania. Smart Innovation Norways norske partnere er Schneider Electric Norge AS, IFE og Borg Havn AS.

I tillegg, gjennom en separat samarbeidsavtale, deltar to partnere fra India (TATA POWER og BSES YAMUNA POWER). Prosjektet vil etablere piloter i tre europeiske land, deriblant Norge, Spania og Romania – samt i India.

– I flere år har Smart Innovation Norway jobbet målrettet og strategisk mot Horisont 2020, og er i dag en av de mest suksessfulle norske aktørene innen energiforskning. Vi vil gratulere med den vellykkede E-LAND-søknaden, som blir et viktig bidrag til norsk og europeisk energisamarbeid med India, kommenterer Tor Ivar Eikaas, leder for Norges forskningsråds Brüssel-kontor og medlem av programkomiteen for Horisont 2020 Energi.

.

Utnytter energi på ny måte

E-LAND-prosjektet har mål om å utvikle og demonstrere verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer. Det dreier seg hovedsakelig om klimaresistent energiforsyning i de utfordrende økosystemene som finnes i isolerte og landlige områder.

Kontaktperson:

Heidi Tuiskula, International Project Coordinator hos Smart Innovation Norway and Scientific Coordinator for E-LAND-prosjektet