Ni sterke industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omstillingsmotoren. Fem er med videre.

Av Mari Kristine Buckholm, 2. oktober 2017

Smart Innovation Norway er finaleklare

VIDERE: Smart Innovation Norway og vår næringsklynge NCE Smart Energy Markets er fortsatt med i kampen om å bidra til å gi over 300 norske bedrifter et kompetanseløft.

Blant de fem godt kvalifiserte kandidatene som nå er videre til trinn 2 i søkeprosessen, er Smart Innovation Norway, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Dette er nok en bekreftelse på at vi er attraktive og relevante, og har gjort mye riktig de siste årene, sier selskapets administrerende direktør, Ole Gabrielsen (bildet). Nylig ble det klart at Smart Innovation Norway også er videre i kampen om opptak til den nye ordningen Norsk katapult.

Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som i løpet av 13 måneder skal gi minst 300 bedrifter over hele landet et kompetanseløft på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier.

Satsingen skal bidra til raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Innovasjon Norge har satt av 30 millioner kroner til satsingen, og utlyst to til fire oppdrag.

Omstillingsmotoren skal gi Norges beste klynger mulighet til å videreutvikle spisskompetanse, teknologi og nettverk til internasjonalt ledende miljøer.

I bytte skal de dele kompetanse, teknologi og nettverk med små og mellomstore bedrifter utenfor egen klynge, som har vilje og evne til fornyelse og omstilling.

Gjennom søknadsprosessen samarbeider Innovasjon Norge med Siva om å velge ut de beste prosjektene. Søkere som i trinn 1 fremstår som godt kvalifiserte kandidater går videre til trinn 2. Her legges det opp til dialog med søkerne.

Endelig beslutning og tildeling skjer 1. november.

.

Disse kandidatene er videre til trinn 2:

  • Digital Norway, Oslo
  • Eyde-klyngen, Arendal
  • NCE Smart Innovation Norway, Halden
  • NCE Systems Engineering, Kongsberg
  • NCE Raufoss, Raufoss