Av totalt 15 næringsmiljøer som søkte om opptak i ordningen Norsk katapult tidligere i år, er elleve vurdert å være kvalifiserte kandidater som går videre til neste trinn i søkeprosessen.

Av Mari Kristine Buckholm, 16. april 2018

Smart Innovation Norway er videre i Norsk Katapult

FORNØYD: Leder for kommunikasjon & visualisering og prosjektleder for Norsk Katapult, Mette Magnussen, gleder seg over at Smart Innovation Norway er med videre i konkurransen. (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge planlegger å utpeke 1-3 såkalte katapultsentre i 2018, og nå er det klart at Smart Innovation Norway er med videre – i konkurranse med ti andre kvalifiserte søkere.

– Det er veldig gledelig at vi har gått videre til finalerunden i Norsk Katapult. Sammen med svært kompetente samarbeidspartnere ønsker vi å etablere et nasjonalt kompetansesenter innen intelligent teknologi og forretningsutvikling her i Halden, kommenterer prosjektleder Mette Magnussen (bildet).

.

Stor interesse

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som er videre til neste fase vil levere endelig søknad innen 14. mai.

Følgende kandidater er invitert videre til trinn 2:

– Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

.

Offentliggjøres i juni

Norsk katapult bygger en viktig bro mellom forskning og marked. Katapultsentrene er nasjonale flerbrukssentre som særlig har små og mellomstore bedrifter over hele landet som målgruppe, og er en del av det koordinerte industriløftet som Norge trenger.

De nye katapultsentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i fjor høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år.

Om Norsk katapult

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler – der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere både teknologi, løsninger og tjenester.
  • Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva, i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.