Smart Innovation Norway har blitt godkjent som forskningsorganisasjon:

– Styrker vår mulighet til å lage flere EU-søknader

Forrige uke kom beskjeden fra Norges Forskningsråd om at Smart Innovation Norway har fått status som forskningsorganisasjon. Den beskjeden betyr mye for selskapet.

Av Mari Kristine Buckholm, 23. august 2019

– Smart Innovation Norway har vært godkjent som forskningsorganisasjon av EU i flere år. Det at vi nå også er godkjent i Norge styrker vår mulighet til å lage flere EU-søknader med støtte fra Norges Forskningsråd, få tilslag på flere EU-prosjekter og trekke flere EU-forskningskroner tilbake til Norge, sier Dieter Hirdes, leder for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway.

Mer forskning i Norge

Det har lenge vært et mål og et ønske fra Smart Innovation Norway sin side å få stempelet «godkjent forskningsorganisasjon» fra Norges Forskningsråd.

– Vi startet vår forskningsaktivitet i 2009 og har siden det utviklet oss mer og mer i retning av det som kreves av en norsk forskningsorganisasjon. Forskningsrådet har også tilpasset sin godkjenningsprosedyre til den som EU bruker og det har gjort det lettere for oss å komme i mål, forteller Hirdes (bildet).

Den nye statusen som forskningsorganisasjon gjør at Smart Innovation Norway nå i større grad kan jobbe med forskningsprosjekter i Norge, noe som vil styrke selskapets forskningssamarbeid med norske forskningsmiljøer og bedrifter.

– Dessuten vil vi i større grad ha mulighet til å søke om støtte til kompetanseutviklingsprosjekter for forskerstaben vår og det er viktig for beholde dyktige forskere på sikt, påpeker forskningssjefen.

Åpner flere dører

Administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Thor Mosaker (bildet), er også fornøyd med at selskapet endelig har fått status som forskningsorganisasjon i Norge.

– Dette betyr at vi i enda større grad enn i dag kan bidra til prosjekter for å skape ny bærekraftig teknologiutvikling, nye arbeidsplasser og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi er på mange måter en del av politikernes verktøykasse når drømmer og planer om det grønne skiftet og digitalisering skal settes ut i livet, kommenterer han.

– I tillegg til at godkjennelsen som forskningsorganisasjon åpner flere dører til å gjøre en forskjell på dette området, betyr det også at vi internt har fått et solid finansielt fundament, noe som gir trygghet for arbeidsplassene både på hovedkontoret i Halden og der vi ellers har virksomhet, legger Mosaker til.