FRAMTIDSRETTET: RESOLVD-prosjektet handler om å designe, utvikle og teste nye elektroniske komponenter og verktøy, som skal gjøre det lokale kraftnettet mer tilpasningsdyktig. (Foto: Shutterstock.com)

Prosjektet går over tre år og har oppstart høsten 2017. Dette blir Halden-firmaets niende forskningsprosjekt finansiert av EU.

Formålet med RESOLVD er å forbedre effektiviteten og kapasiteten til det lavspente (lokale) distribusjonsnettet for elektrisk energi (kraft).

.

Smarte «bokser»

– I Norge er det særlig behov for dette på grunn av den høye andelen av elbiler som trenger lading, forteller Heidi Tuiskula, Research & Innovation Coordinator hos Smart Innovation Norway. Hun er utpekt som prosjektets Innovation Manager.

– Vi kommer til å introdusere smarte elektroniske bokser som til enhver tid jobber for å utnytte kraftnettet best mulig. Målet er et mer fleksibelt distribusjonsnett, som i første rekke styrker nettselskapene – og som til syvende og sist kommer innbyggerne til gode, forklarer hun.

.

Europeisk samarbeid

RESOLVD-prosjektet er et samarbeid mellom totalt sju forskningsinstanser rundt om i Europa, og spanske Universitat de Girona er koordinator. Smart Innovation Norway (SIN) har ansvar for cirka 20 prosent og vil lede forskningsarbeidet med nye forretningsmodeller, standardisering og prosjektutnyttelse.

Smart Innovation Norway lander sitt niende EU-prosjekt

Smart Innovation Norway og seks andre europeiske partnere får 3,9 millioner euro i støtte fra EU-kommisjonen til Horisont 2020-prosjektet RESOLVD.

Av Mari Kristine Buckholm, 26. mai 2017

– Vår oppgave er å studere dagens rammeverk, aktører og finansielle strukturer rundt driften av det lokale kraftnettet. Vi vil identifisere hvilke muligheter den nye teknologien og endringer i økosystemet kan bidra til, sier Tuiskula.

Hun utdyper:

– Hensikten er først og fremst å forstå energibransjens nåværende struktur, inkludert reguleringer og hinder. Deretter skal vi utvikle og beskrive nye forretningsmodeller.

Til slutt vil SIN undersøke hvordan de innovative mekanismene som blir utviklet under prosjektet best kan utnyttes.

.

Billigere strøm?

– Når nettselskapene får bedre distribuert energiproduksjon, vil mindre energi gå tapt under transport, da produksjon og forbruk vil være nærmere hverandre, forklarer innovasjonssjefen.

Ideen er at de smarte «boksene» utviklet i prosjektet skal skape en mer kostnadseffektiv energiproduksjon og dermed lavere utgifter for forbrukerne.

– I bunn og grunn handler RESOLVD om å designe, utvikle og teste nye elektroniske komponenter og verktøy, som skal gjøre det lokale kraftnettet mer tilpasningsdyktig og fremtidsrettet, oppsummerer Tuiskula.

Hva er Horisont 2020?

  • EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne.
  • Programmet har et budsjett på 80 milliarder euro for perioden 2014-2020, og regnes for verdens største.
  • Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa.
  • Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter: Fremragende forskning, konkurransedyktig næringsliv og forskning for å løse samfunnsutfordringene.

Kontaktpersoner: