Smart Innovation Norway leder nordisk partnerskap for klimanøytrale byer i 2030

Nordic Innovation innvilget nylig tre millioner kroner til prosjektet «Nordic Transition partnership», som skal etablere et operasjonelt nordisk partnerskap for å akselerere overgangen i små og mellomstore kommuner mot klimanøytralitet i 2030.

Av Mari Kristine Buckholm, 12. juni 2020

Prosjektpartnerne er Smart Innovation Norway (prosjektleder) i Norge, Viable Cities/KTH i Sverige, Tampere kommune/6Aika i Finland og Reykjavik kommune på Island.

– Disse midlene betyr at Smart Innovation Norway og de øvrige partnerne får mulighet til å etablere et nordisk nettverk. I dette partnerskapet skal vi kartlegge og dele erfaringer innen sirkulærøkonomi og smartby-programmer for å bidra til at flere små og mellomstore kommuner i Norden får tilgang til de beste eksemplene og verktøyene for å kunne bli klimanøytrale 2030, forteller Marcus Lind, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway.

Veikart og forretningstilbud

Han forklarer at ved siden av å dele beste praksis med hverandre, skal partnerne tilby en nordisk verktøykasse med metoder og utvikle et veikart som gir retning for klimasmarte investeringer.

– Veikartet vil også oppfordre til å tilpasse lokale tiltak med initiativer nasjonalt og på EU-nivå, med særlig fokus på den nye misjonsorienterte tilnærmingen som EU-kommisjonen etablerer for det kommende Horizon Europe-programmet, sier Lind (bildet).

Nordic Transition Partnership-prosjektet skal i tillegg utvikle et forretningstilbud til kommunene basert på partnernes ulike kompetanse og erfaringer.

– Forretningstilbudet vil bli presentert for de ulike nettverkene som partnerne etablerer, leder eller deltar i. Det er en klar intensjon å utvide partnerskapet gjennom en søknad til det kommende Horizon Europe-programmet, forteller seniorrådgiveren.

Betydningsfullt prosjekt

Prosjektet starter i juni 2020 og løper frem til januar 2022 (20 måneder). I løpet av prosjektperioden vil nøkkelaktører i de fire landene (og Danmark) bli invitert til å delta i workshops for å dele sluttbrukerperspektiver på relevante utfordringer og muligheter. Samtidig skal de bidra med erfaringer om metoder og prosesser som har ført til økt samskaping og overnasjonalitet.

– Det er en stor glede og av strategisk betydning for alle våre partnere at vi lykkes med å vinne nordiske prosjekter slik at vi kan videreutvikle vår kompetanse. Nordic Transition Partnership vil forsterke vårt pågående arbeid innen bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og bidra til vekst i vårt nordiske nettverk, kommenterer leder for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway, Thor Moen.

Om prosjektet

  • Kickoff: August 2020
  • Varighet: 20 måneder (fra juni 2020 til januar 2022)
  • Totalbudsjett: 6 millioner NOK, hvorav 3 millioner kommer fra Nordic Innovation og programmet Nordic Sustainable Business Transformation

Om Nordic Innovation

Nordic Innovation har som mål å gjøre Norden til en pionerregion for bærekraftig vekst og jobber for å promotere gründerskap, innovasjon og konkurransekraft i nordisk næringsliv.

Organisasjonen støtter programmer og prosjekter som bidrar til å nå målene i Cooperation Program for Innovation and Business 2018-2021, som er vedtatt av de nordiske ministerne for næringsliv og innovasjon.

Kilde: nordicinnovation.org