INNGÅR SAMARBEID: Tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø, nå ansvarlig for Olympiatoppens Prestasjonsklynge, og administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Ole Gabrielsen, har blitt enige om å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø er tydelig på hvorfor han vil ha med akkurat Smart Innovation Norway i Olympiatoppens Prestasjonsklynge.

Av Mari Kristine Buckholm, 17. august 2017

– Sammen om de store prestasjonene

Smart Innovation Norway skal samarbeide med Olympiatoppen:

For det er ikke hvem som helst som blir invitert.

– Etter et par møter, opplevde jeg at dette miljøet hevder seg i tøff internasjonal konkurranse. De har allerede en kultur som har noe som kan tilføres alle andre. Akkurat hva det består i, skal vi sette i gang med å finne ut av nå, sier Jarle Aambø, som nå er ansvarlig for Olympiatoppens Prestasjonsklynge.

.

Prestasjonskultur på tvers

Aambø vet uten tvil hva han prater om. Han var helt sentral i den norske alpinrevolusjonen som alpinttrener og landslagssjef i Norges skiforbund fra 1985 til 1994, tilknyttet Olympiatoppen fra 1993-2004 og toppidrettssjef fra 2004 til 2013.

Og utviklingen av en prestasjonskultur var en av hovedingrediensene. Det er disse tankene han nå tar med videre.

– Olympiatoppens grunnidé er å samle ulike idretter, dele og utvikle kunnskap. For noen år siden etablerte vi et nytt felles miljø på tvers av sektorer, kalt Prestasjonsklyngen, forteller Aambø.

Han forklarer at Olympiatoppens Prestasjonsklynge konstant er på søken etter nye miljøer å lære av, de beste, uavhengig av hva de holder på med.

– Vi er ute etter de menneskene som er nysgjerrige og genuint opptatte av utvikling, og ikke minst, opptatte av prestasjon, tankesett og mentalitet.

.

Skal dele erfaringer

Klyngen er med andre ord på jakt etter fremadstormende miljøer innenfor både idrett, kultur, akademia og næringsliv. Det var slik Aambø fikk øynene opp for Smart Innovation Norway.

– For en tid siden krysset våre veier med Ole (Gabrielsen, adm. dir. i Smart Innovation Norway) og Knut (Johansen, styremedlem i Smart Innovation Norway). Vi var nysgjerrige på hva som skjedde her, og de var interesserte i å høre mer om hva vi hadde fått til. Nå har vi funnet et felles startpunkt og vi skal dele erfaringer og kunnskap med hverandre, sier Aambø.

Han legger til at målet er å skape enda bedre resultater og høyere prestasjoner.

.

– Brikken vi har savnet

Onsdag ble den nokså eksklusive samarbeidsavtalen mellom partene signert. Administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Ole Gabrielsen, legger ikke skjul på hva dette betyr for selskapet.

– Vi er beæret over at de vil ha oss med, det er en høythengende anerkjennelse av miljøet i både SIN og klyngenettverket vårt. Vi er bevisste på hva vi går inn i, sier han. Og fortsetter:

– Vi har mye fokus på teknologi, forretningsmodeller og metodikk. Men vi ser at veldig mye av det vi jobber med handler om enkeltindividers adferd og prestasjon. En stor del av de endringene vi står midt oppe i nå, og som vil bli stadig mer avgjørende i fremtiden, er skiftet i menneskers atferd og tankesett.

Derfor har Smart Innovation Norway hatt et ønske om å finne de beste å samarbeide med om nettopp utvikling og endring av kultur, adferd og tankesett.

– Og når det gjelder å påvirke en kultur i ønsket retning, er det ingen andre som er bedre på det enn Olympiatoppen. De er verdensledende. Akkurat nå er dette brikken vi har savnet i puslespillet; å adressere individet, påpeker Gabrielsen.

.

Treningsplan i kultur

Nå setter de ferske partnerne i gang med å finne ut av hvordan de best kan dra nytte av hverandre.

– Det gjelder å bevisstgjøre at der to mennesker møtes, dannes det en type tankesett, en kultur. Det er det mange som vet og snakker om. Vi prøver å gjøre noe med det – så praksisnært, håndgripelig og direkte som mulig, forklarer Aambø.

– Det er et tema som kan være ganske «fluffy», men det gjelder å ta det ned til praktisk atferd. Det er da man kan skape noe, da man kan utvikle noe, utdyper han.

Den tidligere toppidrettssjefen røper at Olympiatoppen gjennom flere år har utviklet verktøy og modeller for hvordan en treningsplan i kultur bør se ut.

– Men vi vet at man mer eller mindre bevisst har modeller også i andre miljøer på å skape kultur. Og det er det vi ønsker å samle, dele og utvikle sammen.

.

Prestasjonskonferanse neste

Aller først skal Smart Innovation Norway delta på Olympiatoppens Prestasjonskonferanse, den store møteplassen for klyngepartnerne som arrangeres hver høst.

Konferansen fungerer som en treningsarena for deling og utvikling av verdibasert prestasjonskultur – på tvers av sektorer, fagdisipliner og roller.

– Det som er mest spennende med Olympiatoppen, er at de tør å si, og alltid ønsker, at de skal bli best i verden. Det er veldig synonymt med oss, men de sa det lenge før oss. Man må jobbe med de beste, og som deler samme innstilling, understreker Gabrielsen.

– Vi skal være sammen om de store prestasjonene, avslutter Aambø.

Om Olympiatoppens Prestasjonsklynge

  • Prestasjonsklyngen er et samarbeid mellom Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning.
  • Partene skal drive utvikling på tvers av organisasjonene og skape arenaer, møteplasser og debatt for å styrke prestasjonskulturen i samfunnet.