Smart Innovation Østfold deltar i Næringsriket Østfold

Fylkestinget vedtok den 21.04.16 Rammeprogrammet for Næringsriket Østfold. Det overordne målet er bidra til «økt økonomisk verdiskaping, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling». Den 6-7 september møttes medlemmene i Næringsriket Østfold, herav representanter fra Smart Innovation Østfold, til et arbeidsverksted på Støtvik Hotell, Larkollen.

Næringsriket er bredt sammensatt med representanter fra fylkeskommunen med fylkesvaraordfører, opposisjonspolitikere og administrasjonen samt de 6 byordførerne, NHO, LO, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, næringslivsforeninger og representanter for gründer team og vår egen Smart Inkubator. Espen Evensen og Tor Ø. Frydenberg er medlemmer i Næringsriket Østfold.

På grunnlag av analyser og dialogen med interessentene til denne satsingen, har det vært bred enighet om at rammeprogrammet skal ha følgende innsatsområder:

  • Å forsterke og tilrettelegge for vekst for eksisterende bedrifter
  • Flere levedyktige nyetableringer
  • Å trekke til seg og tilrettelegge for flytting av virksomheter til Østfold

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for å nå resultatmålene:

  1. Målet om vekst i sysselsetting omfatter i denne sammenheng både privat og offentlig sektor
  2. Innsatsen rettes mot sektorer og bransjer med særlig gode forutsetninger for videre utvikling og vekst i Østfold
  3. Disse bransjenes verdikjeder inkluderes og fokuseres i innsatsene.
  4. De enkelte regionenes individuelle styrker må sees på som fortinn for hele fylket.
  5. Tilrettelegge for fortsatt sterk befolkningsvekst i Østfold gjennom utvikling av attraktive byer og steder.