Moss Havn har fått tilskudd fra Enova for å bygge landstrømstilkobling for skip. Gjennom prosjektet «Smart Moss Havn», jobbes det for nye bærekraftige tiltak knyttet til havnens virksomhet.

Av Mari Kristine Buckholm, 8. august 2018

– Kan redusere opptil én million kilowatt utslipp i året

FORNØYDE: Programleder for Smart Moss Havn, Ulrika Holmgren, og havnekaptein Birger Langseth Harveg. (Foto: Smart Moss Havn)

Smart Moss Havn får midler til landstrømstilkobling:

– Det nye anlegget gjør det mulig for skip å koble seg på strøm som vil redusere bruk av fossilt drivstoff og bedre lokal luftkvalitet, forteller Ulrika Holmgren, programleder for Smart Moss Havn og seniorrådgiver i Smarte byer & samfunn-avdelingen til Smart Innovation Norway.

.

50 millioner til landstrøm

I løpet av et drøyt år vil alle skip som legger til kai i Moss Havn kunne koble seg til landstrøm.

– Vi er veldig glade for å få tildelt støtte til å etablere landstrøm i Moss Havn. Dette er et ledd i elektrifiseringen av havnen, og en viktig del av fremtidig havneløsning, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Det er Enova som deler ut over femti millioner kroner i støtte til landstrømsprosjekter over hele Norge, og Moss Havn er én av elleve havner som får støtte.

– Vi skal være en moderne og fremtidsrettet miljøhavn, og da er landstrøm en del av fasilitene vi skal kunne tilby skipene som legger til her, forklarer Høsteland Sundby.

.

Sparer miljøet betydelig

Det ligger store miljøgevinster i at skipene som legger til i Moss Havn kan koble seg til landstrøm. Det er denne teknologien som har størst effekt for å redusere utslipp ved landligge.

– Vi har anslått et potensial på opp mot én million kilowatt timer i året, basert på energiforbruket til de båtene vi har inne i vår havn nå, røper havnekaptein Birger Langseth Harveg.

Dette gir en tilsvarende miljøbesparelse ved at skipene slipper å produsere den elektrisiteten ved bruk av fossilt drivstoff.

Ferdig sommeren 2019

Klarsignalet er gitt og alt ligger til rette for å sette i gang prosjektet så fort som mulig.

– Prosjekteringen starter nå like etter fellesferien, og prosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2019, forteller Harveg.

Enovas støtte til landstrømanlegg har blitt gjennomført i flere omganger. Søknadene som tilfredsstiller utlysningskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget, målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

Alle som tilfredsstiller utlysningskriteriene blir rangert etter hvor stort brukspotensiale Enova antar at landstrømanlegget vil ha. Initiativtagerne kan søke om opptil 75 prosent av investeringskostnaden.

Disse havnene fikk tildelt støtte:

  • Trondheim Havn IKS (ved tre avdelinger)
  • Drammenregionens interkommunale havnevesen
  • Skiparvika Næringspark AS
  • Moss Havn KF
  • Stord Hamn
  • Tromsø Havn KF
  • BioMar AS
  • Arendal Havnevesen KF
  • Buksér og Berging AS