Webinar: Smart Vann – Datahåndtering

Velkommen til en ny webinar-serie Smart Vann med kunnskapsdeling om smart vann, muligheter og utfordringer

Dato: 7. desember 2921

Tid: 09.00-11.30

Sted: Teams

Påmelding: Teams

Målgruppe: Kommuner, fagmiljøer, leverandører

Smarte vannprodukter og digitale vanntjenester kan optimalisere vannbransjen, forbedre eksisterende løsninger og kan bidra til å skape gode bærekraftige løsninger for innbyggere og kommuner. Samtidig kan smarte vannløsninger hjelpe oss med implementering av FNs bærekraftige utviklingsmål. Ved hjelp av smarte vannmålere kan eksempelvis lekkasjer oppdages raskere, faktureringen effektiviseres og kommunen kan bruke dataen til å tilby innbyggerne oversikt over eget vannforbruk og varsle mulig lekkasje, noe som forhåpentligvis vil bidra til å bevisstgjøre sluttbrukere og gi bedre grunnlag for beslutningstaking.

Dette webinar retter fokuset spesielt på håndtering og bearbeiding av data. For å kunne benytte data som ressurs og sikre at data som er skapt med skattebetalernes penger kommer alle aktørene til gode, bør tilgangen og eierskapet til data ligger hos kommunen og innbyggerne. Deling av data skal bidra til at det er et potensiale for innovasjoner utenfor selve overvåkingen og styringen av vannforsyningssystemet.

Agenda:

Det gis deltagerne muligheten å stille spørsmål til alle foredragsholdere.

 • Innledning
 • GDPR
  • IFE: “GDPR og sikkerhet – en generell betraktning” (Bjørn Axel Gran)
  • Kongsvinger kommune: “Erfaringer knyttet til behandlingsgrunnlag etter GDPR og norsk lovgivning” (Marie Skarstad)
 • Dataflyt
  • IFE: “Et eksempel på datafangst fra digitale vannmålere” (Petter Kvalvik, Per-Arne Jørgensen)
  • Molde: “Pilot Molde kommune – erfaringer fra datahåndteringen” (Thormod Spilling)
 • Pågående initiativer
  • Smart Data: “Bærekraftig bruk av data i kommunen” Hamar kommune (Ellen Marie Snartum)
  • Digital Water: “Utnyttelse av sanntidsdata for å løse utfordringene i Vannbransjen” (Jon Røstum)
 • Nye tjenester
  • VA Malmö: “VA Syd Malmö sitt arbeid med lekkasjesøk og utnytting av datagrunnlag” (Simon Granath)
  • COWI: “Muligheter for hydraulisk modellering gjennom bruk av vanndata” (Martin V. Pettersen)
 • Avslutning

 

Bidragsytere ved dette seminaret er NCE Smart Energy Markets og arbeidsgruppen for Smart vann, Smart Innovation Norway og Vannklyngen