NCE-klyngens medlemmer godt representert på Smartgridkonferansen

På årets Smartgridkonferanse, som går av stabelen 13. – 14. september i Oslo, er  mange av NCE-klyngens medlemmer tilstede. I år er blant annet eSmart Systems hovedsponsor på konferansen, og Therese Troy Prebensen og Eilert Henriksen fra hhv. Fredrikstad Energi Marked og Norgesnett holder innlegg. Josef Noll i InfoSEC skal på sin side snakke om IoT og sikkerhet.

Fremtidens energisystem, krever samspill mellom aktører og ulike teknologier. Dette er viktig for å håndtere økt kompleksitet fra endrede behov i samfunnet. Det er en eksponentiell utvikling i tilgjengelige data som kan benyttes i aktørenes verdikjeder. Hvordan kan vi gjøre Big Data til smarte data og hvilke muligheter og utfordringer kommer med The Internet of things (IoT)?

Årets Smartgrid konferanse gir deg blant annet svar på følgende problemstillinger:

  • Hvilke muligheter bør utnyttes på kort sikt?
  • Hva er de største utfordringene og dilemmaene for energi- og nettselskapene?
  • Hva er de teknologiske mulighetene?
  • Vil energilagring bli en ny pilar for Smartgrid?
  • Hvordan gi korrekte prissignaler til kundene og få økt nettnytte?