NCE Smart Energy Markets har sammen med Statsbygg, Høgskolen i Østfold, Tiny Mesh, Serinus Technology og eSmart Systems vært med i et unikt forskingsprosjekt som skal gjøre bygg smartere gjennom nye, digitale løsninger.

Student-app gjør bygg smartere

Studenter ved høgskolen i Østfold i Halden har nå tatt i bruk en ny app hvor de kan melde inn status om inneklimaet på skolen. En løsning som de selv har vært med på å forme og utvikle fra start.

– Med den nye appen kan jeg enkelt og raskt melde ifra om både temperatur og luftkvalitet i det aktuelle rommet. Dette bidrar til å gjøre høgskolen til et endre bedre sted å oppholde seg i, sier student Hege Rødsdalen.

.

Nytt verktøy

Et 3-årig forskningsprogram er nå avsluttet. I tillegg til den nye appen, er det utviklet et dashboard som viser tilstandsdata om energi og inneklima i sanntid.

– Vi har utviklet digitale verktøy som er unike i norsk sammenheng. Prosjektet viser at enkle, digitale løsninger kan gi store gevinster. Dette vil bidra til bedre inneklima og optimalisert areal- og energibruk i framtidens bygg. Prosjektet har vist innovasjonskraften i møtet mellom Statsbygg, grundere og studenter. Vi er på sporet av framtidens heldigitaliserte eiendomsforvaltning, sier Bjørn Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg

Det er Statsbygg, NCE Smart Energy Markets, Høgskolen i Østfold, Tiny Mesh, Serinus Technology og eSmart Systems som har jobbet sammen med studenter på campus Remmen i Halden for å utvikle appen og dashbordet.

Smartere bygg

– De nye løsningene tar brukerdrevet innovasjon og digitalisering på alvor og vil bidra til smartere og digitalisert forvaltning av nye bygg. Smartere Remmen II viser den unike styrken i klyngesamarbeidet i NCE Smart, hvor vi knytter sammen aktører fra ulike bransjer, og bruker generisk teknologi på tvers av selskapene for å skape nye digitale løsninger som er rustet for fremtiden, sier Bernt Bremdal, prosjektleder i NCE Smart.

Bygg styres bedre, «lære» av dataene som kommer inn og problemer avdekkes og løses med en gang. Løsningen er smidig og krever lite vedlikehold.

– I prosjektet har vi testet ut ny teknologi med gode resultater. Vi ser meget positive effekter med hensyn til energibesparelser og bærekraftige resultater. Dette viser at vi kan bygge intelligens som kan utnyttes i prosjekter – og at vi sammen har en fantastisk verktøykasse, sier Knut Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

Dette er Smarte Remmen II-prosjektet:
  • Brukerne melder fra på appen om inneklima og temperatur bør endres. Meldingen sendes til et dashbord, som knytter denne informasjonen opp mot data som sendes fra trådløse sensorer og energimålere som er plassert rundt i bygget.
  • Statsbyggs driftsansatte får en tilstandsbeskrivelse via dashbordet, som viser status for inneklima, brukt energi og brukerbelastning i undervisningsrom. Dette kobles opp til en BIM-modell som gir mer tekniske detaljer knyttet til tilstanden i bygget.
  • Prosjektet har vist hvordan man kan oppnå energioverskudd fra et eksisterende bygg som kan veksles mot strømnettet. Dette kan knyttes til ’smart grid’ og gjøre at stadig flere bygg blir energipositive.
  • Bygger på samarbeid mellom Statsbygg og NCE Smart Energy Markets siden 2011, noe som har hjulpet fram nye norske bedrifter som leverer nye tjenester og produkter for byggenæringen.

Video : Statsbygg – Campus Remmen / Høgskolen i Østfold, NCE Smart Energy Markeds