Elbiler begynner for alvor å gjøre seg gjeldende på norske veier; de selges som aldri før og det er planlagt store investeringer i ladeinfrastrukturen mellom de største byene i Norge de kommende årene. Men hva med kollektivtrafikken? I takt med befolkningsveksten i de største byene, så øker også behovet for å redusere miljøbelastningen, minske støy, minimere arealbehovet knyttet transportsektoren og forbedre luftkvaliteten fra kollektiv transport på en mer energieffektiv og smart måte.

Studietur til Lindholmen Science Park og fremtidens mobilitet!

Skrevet av: Mette Magnussen, Ulrika Holmgren

Vi i NCE Smart Energy Markets reiste over grensen til Sverige og Göteborg for å se nærmere på konseptet ElectriCity, hvor det allerede er ti elbusser og syv hybridbusser som trafikkerer linje 55 mellom Chalmers Campus Lindholmen og Campus Johanneberg hver dag.

Skalerbart mobilitetskonsept
ElectriCity er et spennende samarbeid mellom 14 parter, blant annet Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad og Chalmers, som strekker seg til 2018. Konseptet går ut på å skape grobunn for en bærekraftig og holdbar mobilitet i bymiljøer, som igjen kan oppskaleres og overføres til andre byer og tettsteder utenfor denne arenaen.

Unik og effektiv lading
Bussene fra Volvo, som har vært i trafikk siden sommeren 2015, er ca 80% mer energieffektive enn de tradisjonelle fossildrevne variantene, og kjører på strøm fra 100% fornybare kilder. Motoren er drevet av litium-ion-batterier, og når bussen motorbremser, så lades batteriene med energi som ellers ville ha gått til spille. Vel fremme på stasjonene, så gjør unik ladeteknologi det mulig å lade opp elbussene på under 6 minutter, noe som gjør at de kan kjøres med tilsvarende lik frekvens som vanlige dieselbusser.

Vil få flere til å reise smart
Ladepunktene er sentralt plassert på ruten, og for å attrahere flere personer til å reise kollektivt, så er det lagt til rette for gode innendørs fasiliteter, med blant annet kafé, bibliotek og DHL-postkasser, på stasjonene.

Alle bussene og bussholdeplassene er utstyrt med gratis WiFi, og ombord har du tilgang til å lade både mobiltelefon og nettbrett. Siden bussene i seg selv er svært stillegående, gjør dette den sedvanlige transportetappen til en mer smidig, sømløs og behagelig opplevelse enn det vi er vant med fra kollektivtransporten hjemme.

Spennende muligheter i Norge
Norge har god erfaring med elektrisk kjøretøy, og et slikt prosjekt ville være naturlig i henhold til både infrastruktur og kompetanse. Det grønne skiftet er på god vei, og for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren har bærekraftig mobilitet i byer og bygder en viktig rolle. Utover næringslivet er det offentlig sektor, akademia og innbyggere som driver utviklingen fremover i en quadruple helix modell.

Det er ikke bare elbusser i seg selv som er interessante; bærekraftig mobilitet handler om å finne nye smarte tjenester som styrer effektivt mot et klimanøytralt samfunn. Digitalisering, Big Data og Internet of Things er noen av trendene som bygger Smart City-utviklingen i Norge og i verden. NCE Smart Energy Markets ønsker å bruke sin ekspertkompetanse for å fremme innovative, helhetlige løsninger gjennom integrering av, og tverrfaglig samarbeid med, målrettede aktører nasjonalt og internasjonalt. ElectriCity er et godt eksempel på hvordan mange aktører har laget et konsept som får innbyggere å velge bussen fremfor annen transport.

NCE tar med seg erfaringene fra Göteborg og ser på muligheter for å bruke dette i det videre arbeidet med de ulike kommunene!