Tirsdag gikk høstens tredje skreddersydde workshop av stabelen. Klyngepartner PowUnit stod for tur, og det var hentet inn bred kompetanse for å løse deres problemstilling.

Av Mari Kristine Buckholm, 22. november 2017

– Har fått overraskende mange gode ideer

Suksess med skreddersydde workshops:

– Dette er veldig spennende! Det er en interessant vri å være i en situasjon hvor vi må brainstorme og tenke litt utenfor boksen, men slipper å ta regi selv. Det er vi takknemlige for, sier daglig leder i det ferske selskapet PowUnit AS, Knut Linnerud.

Firmaet ble startet for bare ett år siden av Linnerud og medgründerne Kåre Kåsin og Roger Karlsson, og var en del av Smart Innovation Norways PANGSTART-program i våres.

I dag er PowUnits ambisjon å være Nordens ledende innenfor energiløsninger basert på brenselcelleteknologi (Fuel Cells).

.

Tilpasser etter behov

Nettopp dette ønsket gründertrioen hjelp og innspill til da de fikk tilbud om en skreddersydd workshop i regi av Smart Innovation Norway.

– Skreddersydde workshops er et tilbud til partnere og startup-selskaper i NCE Smart-klyngen, og er en del av prosjektet Gründerskap i klyngene, som er finansiert av Innovasjon Norge. Målet er å hjelpe bedriftene med et tydelig forretningsutviklingsløp basert på egne behov og målsetninger, sier Jon-Vidar Knold, leder for næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Han er ansvarlig for de skreddersydde workshopene sammen med rådgiver for Brukerinvolvering & Design Thinking, Trine Wildt Andersen.

Gründerskap i klyngene-prosjektet går over ett år, og hadde oppstart i september. I løpet av denne perioden, regner Knold med å holde 20-30 workshops for klyngemedlemmer som ønsker bistand.

.

Bygger kompetanse

– Vi starter med et forberedende møte med selskapet som ønsker bistand, og gjør en grovkartlegging av hva de ønsker hjelp til, hvilke behov og mål de har. Basert på dette inviterer vi andre partnere inn, for eksempel akademia, kommuner, kunder og/eller sluttbrukere, for å sy sammen en workshop basert på nettopp det behovet bedriften har, forklarer han.

Og legger til at prosjektet også fungerer som en nyttig læreprosess for Smart Innovation Norways ansatte:

– Vi skal lære oss hvordan vi kan bruke Design Thinking-metodikk for å fasilitere disse workshopene og samarbeider derfor tett med iKuben i Molde. Vi ønsker å bygge kompetanse innad i Smart Innovation Norway, slik at dette etter endt prosjektløp kan bli et tilbud til alle, også bedrifter utenfor klyngen, røper Knold.

Å tenke utenfor boksen

PowUnit-workshopen er høstens tredje, og også den største til nå. Totalt 16 relevante personer med ulik bakgrunn var samlet for å hjelpe selskapet med sin problemstilling.

– Temaet digitalisering er viktig for oss. Spesielt i forhold til å være unike sammenlignet med framtidige konkurrenter. Derfor er spørsmålet vi ønsker svar på: «Hva er en hensiktsmessig digitaliseringsløsning for vår fysiske komponent?», forteller CEO Linnerud. Han utdyper:

– Digitaliseringsløsningen reflekterer brukergrensesnittet for alle som skal forholde seg til energiløsningen, derfor er det mange forskjellige brukere. Fordi vi kommer inn med en ny løsning som skal erstatte de konvensjonelle energiløsningene, må vi tenke litt utenfor boksen. Hvordan fungerer dagens løsning? Hvordan kan man tenke seg at ny teknologi kan komme inn og erstatte dagens løsning på en helt ny måte?

.

Vellykket workshop

Linnerud er tydelig på at han er svært fornøyd med svarene han har fått i løpet av workshopen.

– Vi har fått flere gode innspill og overraskende mange gode ideer. Kjempebra workshop med bred kompetanse og mange hoder! Det gir i tillegg en anledning til å bli litt bedre kjent med andre aktører bransjen, påpeker han.

Deltakerne som var samlet til workshopen, først og fremst for å hjelpe PowUnit med sin problemstilling, var representanter for salg og distribusjon i bransjen (El-Bjørn), kunder (AF-gruppen), leverandører av brenselcelleteknologi (PowerCell) og hydrogen (Statkraft), samt teknologikompetanse fra Kongsberg Innovasjon og Semcon Devotek.

VELLYKKET WORKSHOP: Jon-Vidar Knold (fra venstre), Roger Karlsson, Kåre Kåsin, Trine Wildt Andersen og Knut Linnerud hadde god grunn til å smile etter nyttige innspill fra samtlige 16 deltakere under høstens største skreddersydde workshop. (Alle foto: Mari K. Buckholm)

Spørsmål om skreddersydde workshops?

Kontakt Trine Wildt Andersen, rådgiver for Brukerinvolvering & Design Thinking

eller Jon-Vidar Knold, leder for NCE Smart Energy Markets og Smart Inkubator