Oppfinnerne er viktige, men veien til å bli verdensledende krever mer enn en god idé alene. Påfallende ofte ser vi spennende og tilsynelatende gode idéer som ikke kommer frem, eller som tar for lang tid, fordi den som har idéen ikke knytter til seg et hensiktsmessig team tidlig. Akkurat som de fleste av oss ikke gjør noe med hverdagsidéene våre, er det for mange oppfinnere som ikke tar med seg andre når idéen starter på kommersialiseringen.

Det er få verdensmestere som blir verdensmestere alene. Bak dem og rundt dem står et bredt team av både lagmedlemmer og andre støttefunksjoner. Når Eleanor Roosevelt sa at «bak enhver sterk mann er det en enda sterkere kvinne» er det ikke bare en sterk feminist som snakker, men også en klok medspiller som skjønner betydningen av laget. Innovasjonsverden er full av «sorte skjørt». Også bak en profilert gründer står det et godt team.

Det er flere grunner til at tidlig-investorer og de ulike delene av virkemiddelapparatet ofte legger vekt på at en idé har et team bak seg. For å ha fart og gjennomføringskraft på flere områder samtidig bør man være flere. Teknologi skal utvikles. Et marked skal testes og konsulteres. Investorer skal identifiseres og relasjoner utvikles. En bedrift skal etableres. Alt sammen krever tid, ressurser og fokus.

Team trumfer idé

De fleste av oss har i ulike sammenhenger tenkt på løsninger som ville kunne møte et eller annet behov vi har, eller et eller annet som vil bidra til forbedring. Vi har tenkt på en eller annen innretning eller en elektronisk «duppeditt» som burde kunne gjøre et eller annet. I motsetning til de fleste av oss er det noen som tar en og annen slik idé videre. De tenker på den og skisserer løsninger for hvordan en slik dings eller duppeditt kan være.

Når flere tror på ideen nok til å sette egne penger og ressurser bak den blir ideen mer troverdig. Hvorfor skal noen tro på ideen din nok til å sette penger i den hvis du er helt alene om å gjøre jobben? Med et tilstrekkelig sammensatt team synliggjør man at flere tror på ideen fra ulike innfallsvinkler, først og fremst marked og teknologi. Det gir større legitimitet til ideen. Hvis teamet i tillegg viser vilje til å sette ressurser bak ideen øker det også gjennomføringskraft for ideen. Å ha globale ambisjoner er tøft. Men å ha ambisjoner om å bli verdensledende som eneeier i et aksjeselskap med minimal aksjekapital på 30 000 kroner er naivt.

Et tredje element knyttet til teamet er teamets egenverdi. Man blir ikke i samme grad avhengig av enkeltpersoner eller idéhaveren i den praktiske veien mot kommersialisering. Det bidrar til den gjennomføringskraften som investorer ønsker å se. Flere kloke hoder kan både sikre og utvikle ideen.

I tidlig-investor-kretser sies det at et førsteklasses team kan gjøre en andreklasses ide til en suksess, mens et andreklasses team aldri vil kunne gjøre en førsteklasses ide til en tilsvarende suksess. Derfor handler kommersialisering og vekst også om å bygge gode team allerede fra tidlig fase. Seriegründere lykkes fordi de bygger gode team.

Av Inkubator-leder Espen N. Evensen, 27.06.2016