Teknologiselskapet OffPAD er i ferd med å erobre verden:

– Timingen er god, behovet er tilstede og markedet er stort

Med en nyskapende hardwareløsning for mobil som sikrer sensitive data hos ansatte i store internasjonale selskaper, har inkubatorbedriften noe stort på gang.

Av Mari Kristine Buckholm, 21. oktober 2019

– Dette produktet er en unik, innovativ løsning for sikre ansatte mot datakriminalitet. Ved hjelp av biometrisk multifaktor-autentisering, reduserer vi sannsynligheten for at en uautorisert bruker får tilgang til selskapets systemer og apper, sier Jan-Erik Skaug, gründer og CEO i OffPAD.

Oppstartsselskapet er en del av Smart Inkubator hos Smart Innovation Norway og har utviklet et konsept rundt en hardwareløsning innebygget i mobildekselet.

Aldri tilbudt tidligere

OffPAD hjelper virksomheter som ønsker ekstra beskyttelse av sine mest sensitive data. Løsningen sørger for en bedre tilgangskontroll på endepunktsutstyr og en sikrere kanal for kommunikasjon. Produktet blir sømløst integrert med bedriftens IT-plattform og samordnet med interne sikkerhetsprosedyrer.

– Dekslet settes på mobiltelefonen. Det er en enkelhet og formfaktor som aldri har vært tilbudt markedet tidligere. Du kan bruke den samme mobiltelefonen som før, men med et tilleggselement som sikrer dine sensitive data ytterligere. Det er en ekstra trygghetsfaktor som flere og flere kunder etterspør ettersom de datakriminelle og fremmede stater blir mer og mer sofistikerte, poengterer Skaug.

– Per i dag er mobilens operativsystem sårbart, med bakdører og svakheter. Det er ikke tilstrekkelig med softwareløsninger, forklarer han.

Skaug (bildet) viser til kjente dataangrep og hacking av store, globale selskaper og organisasjoner – som har gitt betydelige konsekvenser.

– For å styrke sikkerheten, trenger du et hardwareelement. Vår hardwareløsning ligger i et eget lag utenfor mobilens operativsystem. Brukerens biometri og passord ligger trygt lagret på vår hardware og blir ikke delt med en sentralisert database. Vi er uavhengige av mobilprodusenter og lager et deksel som er tilpasset de fleste modeller, forteller Skaug.

 

Video: OffPAD – Demo

 
Enkel i bruk

Gründeren er tydelig på at løsningen, i tillegg til å bedre sikkerheten på dine data, må være elegant designet og brukervennlig for at den skal bli en suksess.

– Hvis det er for komplekst og innebærer for mange tastetrykk, vil ikke folk ta det i bruk, selv om det bedrer sikkerheten. Her har du ingen passord eller pinkode; du trenger kun å trykke én gang for biometrisk autentisering, så har du tilgang på selskapets systemer og apper, sier han.

Oppstartsselskapet har samarbeidet med svenske industridesignere i utviklingen av et utvalg mobildeksler som er integrert med OffPAD-løsningen.

– Det er viktig at den ekstra sikkerheten ikke går utover annen funksjonalitet og at den tar minst mulig plass, påpeker Skaug.

Lansering neste år

Reisen startet med en idé fra Universitetet i Oslos cybersecurity-miljø i 2011. Teknologien har så blitt utviklet og patentert gjennom et Eurostar-forskningsprosjekt finansiert av EU.

For cirka to år siden startet arbeidet med kommersialiseringen av prosjektet og prosessen med å tiltrekke seg potensielle kunder og partnere ble satt i gang. Selskapet fokuserer på større virksomheter med strenge krav til sikkerhet, som energiselskaper, e-helsevirksomheter og offentlige myndigheter.

Denne høsten skal første versjon av produktet pilottestes og Skaug ser for seg en lansering av det endelige produktet allerede i første kvartal av 2020.

– Vi har brukt mye tid på å sette oss inn i sikkerhetsrisiko i større virksomheter. Selskapet har fått bekreftet at produktet har en merverdi i forhold til dagens løsninger. Vi er nå inne i en avsluttende testfase. Større aktører er aktuelle både som kunder og distributører, forteller Skaug. Han legger til:

– Timingen er god, behovet er tilstede og markedet er stort. Vi skal tilby krevende kunder et attraktivt verdiforslag og samarbeide med partnere i verdikjeden for å skalere vårt produkt og våre tjenester.