Innovasjons- og inkubatormiljøene på Kjeller, Ås og i Halden er i samtaler om hvordan man kan samarbeide praktisk for å gi startups og knoppskytinger best mulig veiledning og tilgang til tidligfase-kapital.

Utgangspunktet for samtalene er at man vil forhindre ressurssløsende kamp mellom de ulike miljøene, og heller spille hverandre gode ut fra hverandres faglige forutsetninger. I Smart Incubator har vi allerede erfaring med felles inkubasjon med Kjeller. Nå ønsker vi å legge litt struktur på dette arbeidet, og samtidig gjøre de ulike inkubatorene til naturlige innfallsporter til det nyetablerte regionale nyskapingsfondet.

– Samarbeidet mellom Halden og Kjeller er langt og godt, og vi har også gode relasjoner til miljøet på Ås. I en slik samarbeidsstruktur vil vi få et godt synkronisert økosystem for vekst i østre Viken. Det vil oppstartsbedriftene med vekstambisjoner kunne nyte godt av, sier inkubatorleder Espen N. Evensen i Smart Innovation Østfold.

F.v.: Simen Hesleskaug, daglig leder, inkubator Ås, Ole Gabrielsen, daglig leder, NCE Smart, Mariann Ødegård, administrerende direktør, Kjeller Innovasjon og Espen N. Evensen, leder i Smart Incubator, Halden.

Tettere samarbeid styrker inkubasjon og kapitaltilgang

Mer informasjon :