Administrerende direktør Ole Gabrielsen går over i ny stilling i Smart Innovation Norway. Styret har konstituert Tor Ø. Frydenberg, tidligere seniorrådgiver i selskapet, i stillingen som administrerende direktør.

Av Mari Kristine Buckholm, 10. april 2018

Topplederskifte i Smart Innovation Norway

– Først vil jeg takke for en fantastisk tid i rollen som administrerende direktør. Smart Innovation Norway har hatt en enorm utvikling, og vi har etablert oss som en utfordrer og toneangivende aktør innenfor nye energisystemer, anvendelse av intelligent teknologi, nye forretningsmodeller og prestasjonskultur.

– Nå går selskapet inn i en ny fase og da kjente jeg at den motivasjonen og lidenskapen som kreves ikke lenger er tilstede. Derfor mener jeg det er riktig og viktig å tre til siden slik at selskapet får den topplederen det fortjener, sier Ole Gabrielsen.

.

Trer inn i ny rolle

Under selskapets styremøte i mars informerte Gabrielsen om at han ønsket å trekke seg som administrerende direktør for selskapet.

– Rollen har utviklet seg til noe annet enn hva den var. Endrede forutsetninger, overordnet strategi for selskapet og arbeidsmengde er viktige argumenter for avgjørelsen. Det er rett og slett ikke bærekraftig for min egen situasjon i forhold til arbeidsmengde, familieliv og arbeidsglede, forklarer den avtroppende direktøren.

Siden Gabrielsen startet i 2015, har selskapet strukturert og profesjonalisert driften, etablert en unik innovasjonsplattform, mer enn doblet antall ansatte og nesten doblet omsetningen.

– Det er et solid, fremoverlent og faglig sterkt selskap jeg gir fra meg. Jeg er stolt og fornøyd med det vi har fått til, understreker han.

Gabrielsen trer nå inn i en ny stilling som direktør for samfunnskontakt og forretningsutvikling.

– Dette er en tydeligere rolle hvor jeg kan gjøre mer av det jeg kan best, er lidenskapelig opptatt av og gjerne vil jobbe med i fremtiden, påpeker han.

Tar midlertidig ansvar

Selskapets styre har konstituert Tor Ø. Frydenberg som administrerende direktør for Smart Innovation Norway, med virkning fra i dag.

– Det er svært hyggelig å se at Smart Innovation Norway har hatt en fantastisk vekst på alle områder i 2017, og Ole Gabrielsen har vært en viktig driver og kraft for å få det til. Når Ole har bestemt seg for å gå over i en annen stilling, er jeg glad for at Tor Frydenberg har sagt seg villig til å fungere som administrerende direktør og er helt trygg på at det er en god løsning, sier Knut H. H. Johansen, styremedlem i selskapet.

Frydenberg (bildet) har til nå fungert som seniorrådgiver i selskapet, og har bred ledererfaring bak seg. Fra 1999 til 2010 var han CEO i Ericsson Norge, etter å ha hatt flere lederstillinger i norsk næringsliv.

– Jeg vil takke styret for tilliten og ser frem til å videreføre den gode utviklingen til selskapet, kommenterer Frydenberg.

Kontaktpersoner:

  • Tor Ø. Frydenberg, konstituert administrerende direktør Smart Innovation Norway, mobil +47 911 86 067
  • Knut H. H. Johansen, styremedlem i Smart Innovation Norway,
    mobil + 47 909 81 318