Torsdag ble to såkalte smartbenker avduket i Halden. En smartbenk er et nyskapende bymøbel som gjør det enkelt for folk på farten å lade batteriene – i dobbel forstand.

23. august 2018

– Smarte dingser trenger strøm og smarte folk ønsker en bærekraftig utvikling

AVDUKNING: Mange mennesker hadde tatt turen til sentrum for å se byens nye smartbenker torsdag ettermiddag. (Foto: Hilde Marie Wold / Marianne Riddervold Kahrs)

I dag ble Halden litt «smartere»:

De to smartbenkene som nå pryder Halden sentrum, en på brygga utenfor Tista-senteret og en ved indre havn, er blant de første smartbenkene som tas i bruk i Norge. Det er første gang denne modellen installeres i en norsk by.

.

Internett og sensorer

Benkene er utstyrt med solceller som gjør det mulig å lade telefoner og andre dingser, mens man tar en pause på benken. Blant annet er det tilgang på trådløst internett og ulike typer sensorer for innsamling av miljødata som CO2, fuktighet og temperatur. Det er Tekna Halden som har tatt initiativ til å sette opp to smartbenker i Halden sentrum.

– Tekna er landets største forening for folk med høyere utdanning innen teknologi og naturvitenskap. Natur og teknologi møtes i en smartbenk og derfor synes vi det er en passende gave fra Tekna til Haldens befolkning, sier Øyvind Harridsleff i Tekna Halden.

Hensikten med en smartbenk er å være et attraktivt samlingspunkt for brukere av byrommet. Det skal skape nysgjerrighet, og gi turister og innbyggere informasjon om teknologi, historie, arrangement og bærekraftig samfunnsutvikling.

.

Symbolsk samlingspunkt

Benkens form er inspirert av et tre der stammen holder solcellene over benken. Slik er smartbenken også et symbol for Haldens industrihistorie som er preget av tømmer, treforedling og satsing innen bærekraftig utvikling og fornybar energi.

– Jeg håper solbenkene gir Haldens innbyggere mulighet til å lade batterier, og til å bli nysgjerrige på fremtidens løsninger som realiseres i Smart City Halden-programmet, kommenterer Marianne Riddervold Kahrs (bildet), seniorrådgiver i Smart Innovation Norway og prosjektleder for Smart City Halden.

Installasjonene er gitt som gave til Halden kommune, og er realisert i samarbeid mellom Tekna Halden, Sparebankstiftelsen Halden og Smart City Halden, som ledes av Smart Innovation Norway. Sistnevnte har koordinert prosessen etter at ideen ble lansert.

.

Fremtidsrettet gave

– Styret i Sparebank1stiftelsen Halden ønsket å bidra til at dette spennende prosjektet kunne gjennomføres og håper smartbenkene blir flittig brukt for å lade batteriene. Vi er glade for å kunne være med på dette sammen med de andre samarbeidspartene, sier Kjell Hagen, daglig leder i Sparebankstiftelsen Halden.

– Folk i moderne byer er ofte på farten, smarte dingser trenger strøm og smarte folk ønsker en bærekraftig utvikling. Da passer det fint å ha noen samlingspunkter i Halden sentrum hvor det er mulig å lade batteriene – i dobbel forstand. Derfor er vi veldig takknemlige for denne fremtidsrettede gaven, sier Thor Edquist, ordfører i Halden kommune.

Om Smart City Halden:

  • Smart City, eller smarte byer, er et begrep som brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper.
  • Halden kommune og Smart Innovation Norway står bak programmet Smart City Halden. Dette programmet skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til innbyggerne og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for et fremtidsrettet samfunn.

Les mer: http://halden.kommune.no/smartcity

Om Tekna:

  • Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) er landets største forening for akademikere med mastergrad eller doktorgrad innenfor teknologi og naturvitenskapelige studier.
  • Tekna har 32 lokalavdelinger landet rundt og Tekna Halden er en av disse.
  • I forbindelse med foreningens 75-årsjubileum i 1987 ble det opprettet et fond. Det er fra dette fondet Tekna Halden har besluttet å gi byens befolkning denne gaven.

Les mer: https://www.tekna.no/halden

Om Sparebank1stiftelsen Halden:

  • Sparebankstiftelsen Halden ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom Rygge og Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.
  • Sparebankstiftelsen Halden ble opprettet for å sikre at den kapital som over tid er samlet i Halden Sparebank, som ble avviklet, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom Sparebankstiftelsen Halden.
  • Stiftelsen skal være langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Les mer: http://www.sparebank1stiftelsenhalden.no/