STYRKET KLYNGEN: Da NCE Smart Energy Markets holdt årsmøte i mai, ble tre nye medlemmer valgt inn i styringsgruppen.

Næringsklyngen NCE Smart Energy Markets ble nylig styrket med tre høyt kvalifiserte medlemmer av styringsgruppen.

Av Mari Kristine Buckholm, 6. juli 2017

– Vi får et komplett styre som utfyller hverandre

– Det er en glede å kunne informere om at vi nå har fått inn tre nye, svært kompetente styringsgruppemedlemmer i NCE Smart Energy Markets, forteller leder for klyngeprosjektet, Jon-Vidar Knold.

Disse er Marianne Wergeland Jenssen, Lillian Olsen og Unni Skaar.

– På vegne av styringsgruppen ønsker jeg dem hjertelig velkomne til oss. Vi har en meget spennende høst i møte, legger Knold til.

.

Relevant kompetanse

Klyngens øverste organ, årsmøtet, valgte de nye faste medlemmene under sitt årlige møte i mai.

– Styringsgruppen består av totalt ni medlemmer og er ansvarlig for prosjektets strategiske utvikling. I tillegg skal de representere klyngen utad, forklarer Knold.

Wergeland Jenssen er markedsdirektør i den nordiske kraftbørsen Nord Pool Group, hvor strømleverandørene kjøper strømmen sin fra.

– Hun vil være helt sentral i å bidra til å skape forståelse gjennom å dele kunnskap om hvordan energimarkedet både nasjonalt og internasjonalt fungerer. Marianne vil være en ressurs for styringsgruppen, ikke minst med tanke på våre store Horisont 2020-energiprosjekter, sier Knold.

.

Mer «design thinking»

Olsen (bildet) er CEO i Halogen AS, et av Norges ledende byråer innen tjenestedesign, brukeropplevelser, digitale løsninger og kritiske systemer.

– Lillian er gründer og kjenner til hva som skal til for å lykkes for oppstartsbedrifter. Hun har bred erfaring som leder, og gjennom Halogen vil hun tilføre kunnskap innenfor blant annet «design thinking» og sluttbrukerorientering i styringsgruppen, kommenterer prosjektlederen.

– Komplett styre

Skaar er på sin side rådmann i Sarpsborg kommune.

– Hun har lang erfaring som rådmann og er nå i Sarpsborg kommune, som satser for fullt på å bygge en Smart City-kommune. Unni vil bidra med nøkkelkompetanse i skjæringspunktet mellom det offentlige, næringslivet og akademia, forteller Knold. Han er vært fornøyd med den nye styringsgruppen:

– Med disse tre nye medlemmene vil vi ha et komplett styre som utfyller hverandre. Vi får erfaring fra både næringsliv, det offentlige, akademia og gründervirksomhet, og opprettholder i tillegg en god kjønnsfordeling.

.

Klynge i rask vekst

I 2009 fikk Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Norway, status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). Dette er Norges tyngste satsning på utvikling av konkurransedyktige og dynamiske næringsklynger. Vi har totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet i Norge.

NCE Smart Energy Markets er den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-klyngen på landsbasis.

– Vi sitter med unik kompetanse og kunnskap innen energi og digitale teknologier. Dette gjør oss til en sterk innovasjonsmotor, fordi klyngen både effektiviserer offentlig sektor, skaper næringsutvikling og tilrettelegger for betydelige fremtidige markedsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt, sier prosjektleder Knold.

Om næringsklyngen NCE Smart
  • Et utviklingsprosjekt med formål å fremme næringsutvikling og internasjonal vekst basert på forskningsbasert innovasjon.
  • Medlemmene er bedrifter, akademiske organisasjoner og offentlige aktører
  • Klyngen skal være verdensledende på smarte energimarkeder og digitale teknologier.
  • Innsatsområdene spisses mot smarte energimarkeder, smarte byer og samfunn.
  • Klyngens internasjonale posisjon skal stadig utvikles gjennom banebrytende forskning og innovasjon.