Utlysninger for PERMIDES

Spesielt i området av såkalt persontilpasset medisinering – og derfor også i analysen av store mengder helseinformasjon – vokser IT-industrien og biotek-industrien sammen. Med utgangspunkt i å fremme et slikt samarbeid, ble EU-prosjektet PERMIDES (Personalized Medicine Innovation through Digital Enterprise Solutions) lansert høsten 2016. Totalt åtte partnere fra Tyskland, Østerrike og Norge er involvert i prosjektet.

Gjennom PERMIDES legges det til rette for samarbeid mellom små og mellomstore IT-bedrifter og bedrifter som utvikler kreftbehandling. Hensikten er å styrke konkurranseevnen og å fremme innovasjonspotensialet av persontilpasset kreftbehandling ved hjelp av Big Data-analyse og andre IKT-nyvinninger. Dette gjøres ved å tilby en semantisk online matchmaking portal (PERMIDES Platform), supplert med matchmaking eventer som vil tillate Biotek bedrifter å identifisere en egnet IT-partner. Når partnerskapet er inngått kan de søke om et felles innovasjonsprosjekt for å takle en nyskapningsbarriere i verdikjeden.

PERMIDES tilbyr både støtte for matchmaking mellom biotek- og IT-selskaper, samt økonomisk støtte til gjennomføring av konsultasjon eller innovasjonsprosjekter med deltakelse fra begge sektorer. Følgende finansieringsmuligheter er tilgjengelig gjennom prosjektet:

Mulighet for å ta del i finansierte, banebrytende prosjekter sammen med andre IT-selskaper: Gjennom EU-prosjektet PERMIDES, kan små og mellomstore bioteknologiselskaper nå søke om støtte til rådgivning og innovasjonsprosjekter. Den totale verdien av støtten er på 3 millioner Euro. Søknadsperioden åpner 15.03.2017, og neste evalueringsfrist er satt til 10. oktober 2017.
 • Konsultasjon støttes opptil € 5000 per henvendelse: Få individuell konsultasjon fra en IT-bedrift for å løse en bestemt utfordring i verdikjeden. En biotek bedrift kan søke rådgivning fra flere IT-bedrifter med en samlet verdi på opp til 12.000 €.
 • Innovasjonsprosjekt verdt opp til 60.000 €: I dette tilfellet vil et biotek bedrift motta en skreddersydd IT-løsning som er tilpasset den gitte konkurransesituasjonen. En biotek bedrift kan søke støtte til flere innovasjonsprosjekter.
 • Refusjon på reisekostnader til en samlet verdi på opp til 6000 € per bedrift: Få reisen dekket ved deltakelse på matchmaking-arrangementer og workshops i regi av PERMIDES. Både biotek og IT-bedrifter kan søke om refusjon fra flere reiser. Innenlandsreiser kan dekkes opp til € 200, internasjonale reiser kan dekkes opp til 1800 €.
 • Interesserte biotek-selskaper og IT-selskaper rådes til å registrere seg via den web-baserte matchmaking plattformen www.permides.eu/apply-now/.
 • Søknader om finansiering kan gjøres fra 15. mars 2017, og neste evalueringsfrist er satt til 10. oktober 2017.
 • Estimert budsjett for hver tildeling: Ca. 1 million Euro
Konsortiumet består av:
 • CyberForum e.V. (Koordinator) (Germany)
 • Cluster für Individualisierte ImmunIntervention (Ci3) e.V. (Germany)
 • Oslo Cancer Cluster S.A (Norway)
 • Smart Innovation Norway (Norway)
 • Oncotyrol Center for Personalized Cancer Medicine GmbH (Austria)
 • IT-Cluster – Business Upper Austria OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Austria)
 • Intelligent views GmbH (Germa ny)
 • NETSYNO Software GmbH (Germany)
Fakta:
 • PERMIDES finansieres gjennom rammeprogrammet i EU for forskning og innovasjon, Horizon 2020
 • Personalized Medicine Innovation through Digital Enterprise Solutions
 • Utlysingen rettes mot selskaper fra biotek / Medtech, diagnostikk, oppdragsforskning, biobanker og bioinformatikk

Les mer på www.permides.eu

Evalueringsfrist: 10. oktober 2017 – søk her
Mer informasjon