Gjennom initiativet Nordic Solutions for C40, skal Smart Innovation Norway og seks nordiske partnere løse klimaproblemer i verdens største byer.

Av Mari Kristine Buckholm, 17. august 2018

– Utrolig kult at vi er utvalgt til dette

TIL HELLAS: I september reiser Thor Moen og Ulrika Holmgren til Athen for å starte arbeidet med å løse byens fremste klimautfordringer. (Foto: Mari Buckholm)

Smart Innovation Norway er med i Nordic Solutions for C40:

– Nordic Solutions for C40 består av sju nordiske partnere som skal samarbeide om smarte løsninger for de hundre viktigste storbyene i verden. Sammen skal vi jobbe med utfordringene som hver by gir oss. Første møte er en workshop i Athen i september, deretter følger flere byer, forteller leder for Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway Thor Moen.

Dette er en innovativ samarbeidsform som gir store muligheter for norske selskaper ute, og vi er veldig glad for det gode samarbeidet med Smart Innovation Norway på dette.
Gaute Hagerup,
Head of Smart Cities and Communities, Innovasjon Norge
Spesifikke problemstillinger

De sju partnerne kommer fra fem land; Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Formålet med plattformen er å legge til rette for et felles nordisk B2B-samarbeid som jobber for å løse spesifikke problemstillinger gitt av C40 Cities Climate Leadership Group.

– Smart Innovation Norway har fått ansvaret sammen med Innovasjon Norge for dette i vårt land. Nå er vi i gang og har fått den første utfordring fra Athen. De ønsker at vi skal komme med forslag til løsninger for den intense varmen i byen på sommeren, røper Moen.

– Vi skal finne løsninger som skal bedre mikroklimaet i byen. Vi sju nordiske partnerne skal sette oss ned og se på hvordan vi kan senke temperaturen. Én mulighet er for eksempel å male veiene i byen med en spesiell type hvitmaling som reflekterer bort varme, forklarer Ulrika Holmgren, seniorrådgiver i Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

.

Norges representant

Andre mulige løsninger er såkalte grønne tak som bedrer lokalt mikroklima. Ny teknologi kan også bidra til å gjøre Athen til en bedre by å bo i, for eksempel gjennom bruk av kunstig intelligens. Alt dette skal vurderes under workshopen i Athen i september.

– Å få lov å være med i dette samarbeidet er kanskje noe av det mest spennende vi vært med på. Alle land i Norden har sin egen tilnærming, sin politikk og sin kultur for å løse ting på, men målet er det samme og dette skal vi benytte. Norden og Europa har mye å dele, men enda mer å hente i verden. Asia og Afrika akselererer raskt og hvis vi i lille Norden og Europa skal ha en sjanse å følge med på den digitale transformasjonen og utviklingen av smarte samfunn, må vi samordne oss. Dette er gøy, sier Holmgren.

– Dette initiativet er fantastisk. Det er utrolig kult at det er vi, sammen med Innovasjon Norge, som er utvalgt fra Norge til å jobbe med dette, avslutter Moen.

Om Nordic Solutions C40:

C40 Cities-nettverket består av 93 av verdens storbyer med over 650 millioner mennesker og står for en fjerdedel av verdensøkonomien.

Byer som er en del av C40-nettverket er forpliktet til å imøtegå klimaendringer, samt imøtekomme Paris-avtalen om å begrense den globale temperaturstigningen med mindre enn 1,5 celsius over industrielt gjennomsnitt.

Det Nordic Solutions for C40 konkret vil skape er:

  • Utvikle en kontinuerlig plattform og jobbe for samarbeid i hele Norden
  • Engasjere seg med internasjonale byer som har bruk for bærekraftige løsninger
  • Fremme systematisk involvering av nordiske virksomheter

Les mer: Creating sustainable urban solutions together

De nordiske partnerne:

  1. Business Finland
  2. Tillväxtverket
  3. Promote Iceland
  4. CLEAN
  5. Smart City Sweden
  6. Innovation Norway
  7. Smart Innovation Norway