Fredag arrangerte Østfold fylkeskommune og Smart Innovation Norway workshop i Simulatorsenteret på Remmen, med tema «Fremtidens Læringsbygg i Østfold».

Av Mari Kristine Buckholm, 23. oktober 2017

– Veldig interessant at jeg får dele mine meninger som elev

Fremtidens smarte læringsbygg skal ligge i Østfold:

Over 60 elever, lærere, rektorer og relevante næringslivsaktører deltok og bidro med sine synspunkter på hvordan de ønsker og ser for seg fremtidens læringsbygg i Østfold.

– Vi fikk si litt om hvordan vi opplever vår læringshverdag og komme med vår input, forteller en av de to representantene for elevrådsstyret på Frederik II videregående skole i Fredrikstad, Marcus Johan Karstensen.

.

Engasjert elev

Sammen med representantene fra St. Olav videregående skole i Sarpsborg, talte han på vegne av elevene under workshopen på fredag.

– Det er første gang jeg er med på noe sånt. Det er morsomt å høre alle innspillene fra personer jeg aldri har møtt, med funksjoner jeg aldri har hørt om, bemerker Karstensen (bildet). Han legger til:

– Det er veldig interessant at jeg får lov til å dele mine meninger som elev og tillitsvalgt, at jeg faktisk er en del av prosessen og debatten. Jeg kommer jo aldri til å oppleve å gå på den ferdige skolen, men det er gøy å få være med å fremme de fremtidige elevenes interesser.

Nye perspektiver

Rådgiver for Brukerinvolvering & Design Thinking hos Smart Innovation Norway, Trine Wildt Andersen, ledet workshopen.

– Det har vært kjempepositivt! Næringsliv, kommune, fylkeskommune, elever og lærere ble mikset opp rundt bordene. Det kom mange ulike perspektiver på nøkkelordene teknologi, bærekraft og mennesket, mye innhold, påpeker hun fornøyd.

Workshopen er en del av et nytt samarbeidsprosjekt mellom Smart Innovation Norway og Østfold fylkeskommune.

.

Fremtidsrettet direktør

– Det unike her er at vi har fått med oss helt andre instanser og næringslivsaktører, med nye vinklinger på problemstillinger, enn vi pleier. Det er veldig interessant. Jeg har for eksempel lært mer om hvilke teknologiske muligheter som faktisk finnes, røper Jens Nicolaisen, seniorrådgiver i fylkeskommunen og prosjektleder for samarbeidet med Smart Innovation Norway.

Det var blant annet åtte relevante partnere fra næringsklyngen NCE Smart Energy Markets (som ledes av Smart Innovation Norway) til stede.

Fylkesdirektør for opplæring, Solveig H. Olsen, var også på plass. Før deltakerne satte seg sammen i grupper, presenterte hun workshopens bakgrunn og formål.

– Vi vil sikre oss at når vi nå skal bygge nye skolebygg, at vi bygger fremtidsrettet nok, at vi klarer å fange opp alle perspektivene som et smart læringsbygg skal ha. Målet med dagen var å lukke opp og få høre flere ulike stemmer, forklarer Olsen.

.

Fra overordnet til spesifikt

Leder for Smarte byer og samfunn hos Smart Innovation Norway, Thor Moen, legger ikke skjul på at han er begeistret for fylkeskommunens fremoverlente ambisjoner innen smarte bygg.

– De skal ha ros for at de tør å lene seg fremover og gjøre nye ting. Det er gøy, slår Moen fast.

Fredagens workshop var ment å gi et overordnet perspektiv på læringsbygg. Neste steg blir å jobbe mer spesifikt med St. Olav, som har sin egen beliggenhet, sin sammensetning av elever og personale. Deretter venter arbeidet med nytt skolebygg for Frederik II.