NCE Smart Energy Markets er glade for at Norges største universitet er medlem av NCE-klyngen. Ved inngangen til 2016 har aldri klyngen vært mer relevant enn tidligere.

Klimamøtet i Paris setter fart i det grønne skiftet og vil kreve kunnskap som finnes i klyngen

Behovet for digital omstilling er stort. Sammen med NCE Systems engineering og NCE Raufoss utgjør NCE Smart Energy Markets spydspissen i Norges digitale omstilling. NTNU er en viktig medspiller i alle tre klyngene.

Delingsøkonomi er på alles lepper. Hva betyr det i praksis, og hva slags forretningsmodeller vil utvikles gjennom den omstillingsfasen Norge går inn i?

Vi gratulerer NTNU med en vellykket fusjon og ser frem til et fortsatt godt samarbeid for å utveksle og utvikle kunnskap og å gi forståelse og mulige svar på utfordringene som vi nå er i ferd med å ta inn over oss i Norge.

Vellykket NTNU-fusjon – vi gratulerer!