DEMOROM: Terese Troy Pedersen og Fredrikstad Energi bruker dette rommet til å demonstrere for kunder hvordan de kan holde øye med og kontrollere strømforbruket sitt. (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Strømselskapet Smart Energi har opplevd en eventyrlig reise på kort tid og er i dag ledende i energibransjen på det grønne, teknologiske skiftet – med kunden i fokus.

Av Mari Kristine Buckholm, 11. august 2017

– Vi har en enorm tillit til hverandre

Fredrikstad Energi om klyngesamarbeidet:

– Det er en skikkelig god historie, rett og slett, sier en smilende Terese Troy Prebensen, administrerende direktør i Fredrikstad Energi Marked, en del av Fredrikstad Energi-konsernet, og deres unge datterselskap Smart Energi.

Konsernet har vært en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av Smart Innovation Norway, siden 2010.

.

Et grønt eventyr

– Samarbeidet om prosjektet Smart Energi Hvaler med NCE-klyngen var den utløsende årsaken til at konsernet ble et aktivt klyngemedlem, forteller Troy Prebensen. Hun legger til:

– Det som egentlig startet som et lite prosjekt og kanskje som et forsøk på å unngå kostnader, har blitt enormt mye større enn noen av partene så for seg i 2010, spesielt når du ser hva vi alle sammen har vokst til etter hvert.

For Smart Energi Hvaler skulle vise seg å bli svært vellykket. Prosjektet er et samarbeid mellom Hvaler kommune, Fredrikstad Energi og forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets, og fungerer som en demonstrasjonsarena.

Programmet legger til rette for at arenaen kan anvendes for å belyse ulike fremtidsscenarier, internasjonale veikart og gi nye ideer om aktuelle satsingsområder for fremtidens strømnett.

.

Vinn-vinn for regionen

– Det vi gjør, er egentlig å kommersialisere og profittere på de prosjektene som til enhver tid går i Smart Energi Hvaler. Demoarenaen er ganske unik i norsk sammenheng når du ser på hva det har bidratt med av penger og kompetanse til regionen, forklarer Troy Prebensen.

Hun er tydelig på at det ikke er mange andre i bransjen som har fått tilgang til så mye spisskompetanse og midler å drive forskning og forretningsutvikling for.

– Og det er vår fremste forse, at vi klarer å profittere på det, sier hun.

Til nå har reisen vært en suksesshistorie uten sidestykke: Fredrikstad Energi-konsernet har vokst og tiltrukket seg ny kompetanse, NCE-klyngen har vokst og blitt en vesentlig aktør, eSmart Systems og e2u har blitt til og programmet har betydd enormt for omdømmet til Hvaler kommune som en foregangskommune innen det grønne skiftet.

– Ikke minst har vi gjort noen gode greier og bidratt til å redusere CO2-fotavtrykket til kundene våre. Nettselskapet har kunnet investere smartere i nettet sitt og dermed spart kundene for økt nettleie. Vi har bidratt samfunnsøkonomisk, understreker Troy Prebensen.

.

Energibransjen i endring

Direktøren påpeker at energibransjen på mange måter henger litt etter andre bransjer, som bank og finans, når det gjelder digitalisering og kundereise.

– Men det vi har tatt en klar føring på, handler om energiopplevelse, det å jobbe i grensesnittet mellom kunde og leveranse. Det gjør vi på en litt annen måte enn mange andre i denne bransjen, for eksempel gjennom energideling, sier hun.

Og legger til at konsernet, gjennom sitt ferske strømselskap Smart Energi, var de første som tok solceller inn i kundeporteføljen.

– Det skjedde i 2015 og markerte på mange måter starten for en helt ny måte å tenke på. Smart Energi skal være det grønne strømselskapet med de smarte energiløsningene. Vi vil hjelpe kunden, og jobber helt konkret med styring av energiforbruk og egenproduksjon av strøm, forteller Troy Prebensen engasjert.

.

Hylles i utlandet

Den grønne suksessen i Østfold har vært tema for flere store medieoppslag, og vekker også oppsikt utenfor landets grenser.

– Vi hadde en kunde i fjor som fikk besøk av 20 EU-delegater i stua si. Når energimarkedet i Europa skal utformes, er det til lille Hvaler i Østfold at bransjen kommer for å hente inspirasjon. Det hadde vi ikke klart uten kommunen, klyngen og innbyggerne. Hvis du fjerner én av faktorene, hadde det ikke blitt det som er i dag. Prosjektsamarbeidet representerer et holdnings- og taktskifte, sier Troy Prebensen.

Hun tror klyngepartnerne drar stor nytte av hverandre, og ikke minst, at det går begge veier.

– Partene i samarbeidet har en enorm tillit til hverandre og også etter hvert et godt bilde av hva vi kan hjelpe hverandre med. Vi ser at samarbeidet tilfører ulike kompetanser som vi ikke besitter selv. Vi tror veldig på Qadruple Helix-modellen, understreker hun.

Sentralt i modellen står sluttbrukerinvolvering og tett samarbeid mellom akademia, offentlige og private aktører – alt for å utvikle bærekraftige løsninger som er rustet for fremtiden.

.

Fruktbart samarbeid

Troy Prebensen røper at Fredrikstad Energi ofte benytter seg av klyngens hjelp i forsknings- og utviklingsprosjekter, og kan for eksempel be om hjelp til søknadsskriving, kvalitative forskningsmetoder og analyser.

Til gjengjeld bidrar Fredrikstad Energi med det de er best på, nemlig infrastruktur og kundekontakt.

– Det har vært en eneste lang opptur, men også veldig mye hardt arbeid. Vi har vært først ute med det meste, og det er krevende å være pioner. Men jeg tror at uten partnerskap og samarbeid, er det vanskelig å lykkes i dag, fordi endringstakten er så høy, avslutter hun.

Om Smart Energi

  • Smart Energi er strømselskapet i konsernet og spydspissen i Fredrikstad Energis grønne satsing.
  • Norges største leverandør av solceller til privatmarkedet siden 2015 med kontinuerlig fokus på bærekraftige og smarte energiløsninger
  • Målet er å hjelpe kunder med å energieffektivisere boligene sine, både ved hjelp av teknologi og med fokus på forbruksvaner.
  • All strøm fra Smart Energi kommer fra norske fossefall eller solceller.