Onsdag 18. oktober sparkes det spennende og framtidsrettede samarbeidet mellom Moss Havn og Smart Innovation Norway offisielt i gang.

Av Mari Kristine Buckholm, 13. oktober 2017

– Vi kan ikke gjøre dette alene

Moss Havn står foran store omveltninger:

INTELLIGENT HAVN: Smart Innovation Norway og Moss Havn holder kick-off for sitt nye samarbeidsprosjekt. Målet er å lande smarte innovasjonsideer for havnen.

– Moss Havn vil i løpet av noen år gå gjennom en stor endringsprosess. Bane Nor har nå startet utbygging i Moss som får følger for havna. Jernbaneprosjektet beslaglegger mange mål av havnas område og havna er derfor nødt til å tenke nytt, påpeker teknisk sjef for Moss Havn, Erik Gressløs.

Han understreker at havnen er opptatt av miljø og ny teknologi og vet at utviklingen på disse områdene går fort.

Moss Havn har derfor inngått et ferskt samarbeid med Halden-firmaet Smart Innovation Norway, som leder kompetansemiljøet NCE Smart Energy Markets.

.

Tilfører kompetanse

– Moss havn er en liten organisasjon med mange samarbeidspartnere, og havneoperasjonen ligger midt i en lang næringskjede. I vår situasjon mener vi det er helt vesentlig å tilegne oss kompetanse i samarbeid med en aktør som Smart Innovation Norway, sier Gressløs.

Starten på samarbeidet markeres gjennom et kick-off på Refsnes Gods onsdag 18. oktober.

– Det er samme type kick-off som vi har hatt i de andre byene og kommunene vi samarbeider med. Intensjonen er å skape en felles visjon, vise muligheter og lage idégrunnlaget for en prosjektportefølje, forklarer Ulrika Holmgren, seniorrådgiver for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway og programkoordinator for Smart Moss Havn-prosjektet.

.

Idémyldring

Under kick-offet vil havnedirektør Øystein Høsteland Sundby innlede med å fortelle om Smart Moss Havn sine visjoner og mål med Moss Havn som en viktig samfunnsaktør.

Videre vil Holmgrens team gi en introduksjon til Smart Innovation Norways innovasjonsplattform, samt erfaringer og ideer fra tidligere prosjekter.

– I en felles workshop skal vi danne et grunnlag for prosjekter vi ønsker å jobbe med fremover. Vi legger fram noen innovasjonsideer og noen blanke kort som er åpne for andre ideer og ønsker, fordi vi vet at Moss Havn har mange gode ideer på digital transformasjon og smarte havner selv, forklarer programkoordinatoren. Hun legger til:

– Workshopen har til hensikt å velge ut cirka fem gode prosjektideer som vi senere skal kvalifisere og se om kan bli del av prosjektporteføljen.

.

Innovative løsninger

I løpet av oppstarten etableres en styringsgruppe og en strategi for prosjektsamarbeidet.

.

– Forventningene til samarbeidet er å finne gode teknologiske, fremtidsrettede løsninger, som er fornuftige i forhold til miljø og økonomi. Deriblant smarte og innovative løsninger innen mobilitet, logistikk, transport, bygg og fornybar energi, understreker Gressløs. Og minner om at Moss Havn ikke kan gjøre dette alene:

– Vi er avhengig av alle parter; kunder, næringsliv, kommune og akademia, for å lykkes.

.

– Norge gjør for lite

Leder for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway, Thor Moen, påpeker at utslipp fra havner, skip, ferger og fritidsbåter utgjøre opp mot 50 prosent av det totale CO2-utslippet i en kystkommune.

– Grønne havner bør være et viktig satsningsområde nasjonalt. I dag gjøres det for lite for å redusere både det landbaserte og i særs grad det kystbaserte utslippet, sier han.

Moen mener det er like viktig å snakke om utslipp fra fritidsbåter som de store cruiseskipene.

– Norge har 238 havner og flere tusen fritidsbåthavner med et utslipp som det snakkes for lite om. Vi samarbeider i dag med Orust, Hvaler, Borg Havn og Moss Havn og vi forhandler med flere store havner om smarte og grønne havner. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra med å redusere det kystbaserte utslippet, understreker lederen.