Smart Innovation Norway og Hvaler kommune fortsetter satsingen på smart og fornybar energi, og har nå satt i gang samarbeidsprosjektet «ESBØ – et smart og bærekraftig øysamfunn» med den svenske kommunen Orust.

Av Mari Kristine Buckholm, 9. februar 2018

– Vi skal teste ut ladestasjoner med solcelleanlegg for el-fritidsbåter

Det nye prosjektet er en del av programmet Interreg Sverige-Norge, som har som mål å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. «ESBØ – et smart og bærekraftig øysamfunn» har en samlet budsjettramme på 12,5 millioner kroner, hvorav fire millioner på norsk side. Prosjektet går fram til 1. september 2020.

– ESBØ-prosjektet er tuftet på en felles, tydelig idé om hvordan en kan utnytte sine respektive unike øymiljøer til å utvikle bærekraftige og ressurseffektive løsninger som er attraktive for både befolkning, næringsliv og besøkende, sier prosjektleder og nærings- og klimarådgiver i Hvaler kommune Bjørn Winther Johansen.

I tillegg til kommunene Hvaler og Orust, deltar Borg Havn IKS, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Energi og Smart Innovation Norway med sin kompetanse.

.

Nabolag får egen vindmølle

Helt konkret skal prosjektet teste ut klimasmarte løsninger innenfor sol, vind, vann, havn og samfunnsplanlegging gjennom pilotinstallasjoner og dialog med interessentene.

– Disse tiltakene skal gi motivasjon og beslutningsgrunnlag for langsiktige, bærekraftige løsninger som skal bidra til å nå øykommunenes mål om å bli energi- og klimanøytrale, forteller Winther Johansen.

På norsk side skal partnerne teste ut en nabolagsmodell for vindkraft. Det innebærer at boligeiere går sammen med Hvaler kommune om å investere i en vindmølle (på cirka 250 kilowatt).

– Vi skal teste ut ladestasjoner med solcelleanlegg for el- og hybrid-fritidsbåter i to av våre havner, samt gi anbefalinger til og kartlegge andre tiltak under paraplyen Grønn Havn. I dette arbeidet er vår partner Borg Havn sentral, påpeker prosjektlederen.

Skal lære av hverandre

I tillegg skal prosjektpartnerne analysere mulighetene for å etablere verdens første kyststripe (Orust-Hvaler), med ladeinfrastruktur for fritidsbåter.

Videre skal prosjektet, gjennom samarbeid med Chalmers Tekniske Høgskolas masterprogram på arkitektur og bærekraftig samfunnsplanlegging, utvikle innovative prosjektideer innenfor bo-arbeide-leve på Orust og Hvaler.

– Øykommunene lærer av hverandre – Hvaler nyter godt av Orust sin erfaring med vindkraft, mens Orust lærer av Hvalers satsing på solceller og digitale vannmålere, poengterer Winther Johansen.

Han er svært fornøyd med å ha fått til et slikt samarbeid, særlig med tanke på at begge øysamfunnene er sårbare i forhold til fastlandsforbindelser, strøm- og vannforsyning.

.

Foregangskommune

– Både nabolagsmodellen på vind, og ladestasjonene for fritidsbåter er nytt. Utprøvingen av konsesjonsfri vindkraft påvirker også vår egen arealplanlegging, og gir Hvalersamfunnet mulighet til å diskutere vindkraft i et øysamfunn med svært verdifulle natur- og kystområder, kommenterer rådgiveren. Han legger til:

– Jeg forventer at prosjektet ytterligere vil styrke Hvaler sitt omdømme som foregangskommune innen fornybare energikilder og fremtidens smarte byer og samfunn, og at vi kan utnytte vårt fokus på bærekraft som konkurransemiddel for nye arbeidsplasser og innbyggere.

.

Vil være først i verden

Hos Smart Innovation Norway er det leder for Smarte byer & samfunn, Thor Moen, som har ansvar for prosjektet og har skrevet søknaden sammen med Hvaler og Orust kommune.

– Vårt bidrag har vært å løfte frem innovative ideer som vi mener er viktige å teste ut i piloter. Vår rolle fremover i prosjektet blir å være med på utvalgte områder for å støtte utvikling av nye, bærekraftige samfunnsløsninger, forteller Moen.

Han er svært begeistret for de ulike partene i samarbeidet og har stor tro på at prosjektet vil resultere i innovative og samfunnsnyttige løsninger.

– ESBØ er viktig for oss i Smart Innovation Norway fordi vi skal jobbe med grønne havner, andelsmodell for konsesjonsfri vindkraft, ladeinfrastruktur for fritidsbåter, samt forsøke å etablere verdens første ladekart for fritidsbåter fra Orust til Hvaler, understreker han.

TIDLIG UTE: ESBØ-prosjektet skal forsøke å etablere verdens første ladekart for fritidsbåter fra Orust til Hvaler. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)