NRK lærte bort sitt før døden-perspektiv:

– Vi skal være stolte, men aldri fornøyde

Fredag 8. mars gjentok Smart Innovation Norway og NRK suksessen fra i fjor høst, da workshopen «Hvordan bygge om flyet mens det flyr?» gikk av stabelen – denne gangen hos NRK med nye deltakere.

Av Mari Kristine Buckholm, 8. mars 2019

– Nå er det et halvt år siden forrige workshop, og det er masse som har skjedd. Vi har omorganisert, har to nye direktører. Vi er en organisasjon i konstant endring, og vi prøver selv å praktisere det vi lærer bort i dag, sier Ivar Ragne Jenssen, leder for innholdsutvikling i NRK.

Fredagens workshop i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo tok nettopp for seg hvordan kringkastingskanalen jobber med innovasjon og innholds- og konseptutvikling i en sterk prestasjonskultur.

.

Aldri fremme, alltid på vei

Nærmere 30 deltakerne fikk innblikk i hvordan NRK sørger for kontinuerlig å prestere bedre og fornye seg, og om hvordan man kan utvikle sin egen virksomhet samtidig som man produserer for fullt – for eksempel gjennom suksessproduksjonene SKAM og Helt Ramm.

– Vi er aldri fremme, men alltid på vei, påpeker Vibeke Furst Haugen, direktør for Marienlyst-divisjonen. Hennes hovedbudskap til forsamlingen var at man aldri skal være fornøyde med hvor man er.

– Jeg likte veldig godt det sitatet vi hørte fra kringkastingssjefen; vi skal være stolte, men aldri fornøyde. Det er et slagord som passer godt i vår bransje også. Når utviklingen går så fort, må man hele tiden være i forkant, kommenterer Thor Mosaker, fersk administrerende direktør i Smart Innovation Norway, og en av de engasjerte deltakerne under NRK-workshopen. Samme budskap bet en annen deltaker seg merke i:

– Man må ikke bli statisk. Å stagnere og bli tilfreds, det kan man ikke gjøre. Det tar jeg med meg, understreker Rune Winther i Multiconsult.

Og trikset for å lykkes med det? Øvelsen Pre Mortem.

.

Før døden-fokuset

NRK kjører jevnlig såkalte Pre Mortem-prosesser. Det vil si at de sammen ser på scenarioer som fører til at organisasjonen i fremtiden møter store utfordringer – eller i verste fall går konkurs. De får et før døden-fokus. Øvelsen går ut på at ansatte og ledere får presentert det som i dag virker som en svært usannsynlig og urealistisk virkelighet, men som kan være en realitet om noen år.

Etter lunsj fikk workshopdeltakerne prøve seg på samme øvelse. Oppgaven lød nøyaktig som under NRK-workshopen i Halden i fjor høst, den gangen med andre deltakere: «Året er 2021, Halden kommune slås konkurs. Flere nøkkelbedrifter i området legges ned, det er stor usikkerhet og massiv fraflytting. En generell depresjon siger innover Østfold».

Som risikoanalytiker opplevde Winther (bildet) øvelsen Pre Mortem som svært givende.

– Dette er etterpåklokskap på forhånd! Det er morsomt å lære seg teknikker for å se for seg hva som kan gå galt, tenke systematisk på hva som kan forårsake det, for så å forebygge det – det er interessant, bemerker Winther.

.

Fruktbart samarbeid

Samarbeidet mellom NRK og Smart Innovation Norway er et resultat av de to organisasjonenes deltakelse i Olympiatoppens Prestasjonsklynge, og hensikten med workshopene er å dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer – slik at alle parter kan lære seg å prestere bedre.

– Vårt formål med dette er todelt. Det ene er at vi ønsker å se hvordan andre kan lære av våre metoder, for det gir oss læring tilbake. Det andre er at hvis det kommer noen sterke strategier ut fra gruppearbeidet her, kan det antakeligvis gi nyttig innsikt for oss, avslutter NRKs Ivar Ragne Jenssen.

Video : CEO i Smart Innovation Norway Thor Mosaker om NRK-workshop