Vår ferske klyngepartner Balcoo gleder seg til å trappe opp samarbeidet og utnytte mulighetene som finnes i NCE Smart Energy Markets.

Av Mari Kristine Buckholm, 26. juni 2018

– Vi vil utvikle selskapet raskt og jobbe med de beste folkene

SPENT KLYNGEPARTNER: Styreleder i Balcoo, Jan Helge Strømnes, tror NCE-partnerskapet vil føre til nye og viktige muligheter for bedriften. (Foto: Mari K. Buckholm)

– Vi leverer software og rådgivning til energibransjen, og er en langsiktig partner for kunder som satser på digitalisering, effektivisering og miljø. Vi har en helhetlig tilnærming og skal skape verdi for energibruker, strømleverandør og samfunnet. Det er vår visjon, forteller Jan Helge Strømnes, styreleder i hos NCE-klyngepartner, Balcoo.

Bedriften ble stiftet for drøy ett år siden, og består av tre gründere med base i Stavanger, samt et programmeringsteam på Sri Lanka.

.

Bedre kommunikasjon med kunden

– Vi leverer blant annet en kundeapp til strømselskaper som de kan tilby sine kunder. Da får kunden oversikt over energibruk, avtalen de har og forventet energikostnad i morgen og neste måned, altså en prognosefunksjon, forklarer Strømnes.

Han legger til:

– Det er egentlig en digital portal hvor strømleverandøren kan tilby flere produkter. Så det blir enklere for strømleverandøren å kommunisere med energikunden og enklere for kunden å ta kontakt og få informasjon rundt sitt kundeforhold.

.

– Beste klyngen i Norge

Balcoo ønsker å være en del av NCE Smart Energy Markets-klyngen først og fremst på grunn av den solide kompetansen som finnes i fellesskapet – men også på grunn av sammenfallende interesser.

– Vi anser NCE Smart Energy Markets som den beste klyngen i Norge på det som går på smart energi og løsningen innenfor dette feltet. I tillegg har klyngen flere sterke partnere og vi har god kjemi, sier Strømnes.

– Vi ser muligheter til å kunne utvikle selskapet raskere og jobbe med de beste folkene. Både innenfor forretningsutvikling, digitalisering og effektivisering, fortsetter han.

Trapper opp samarbeidet

Planen framover er at Balcoo og Smart Innovation Norway, selskapet som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, skal jobbe sammen med å skrive EU-søknader.

– I tillegg hjelper Smart Innovation Norway oss med å skape et nettverk i Europa, samt knytte kontakt med aktuelle kunder i sitt nærområde, avslutter Strømnes.

Om Balcoo

  • Balcoo leverer software og rådgivning til kraftbransjen. Selskapet leverer en innovativ kundeapp som strømleverandørene kan tilby til sine kunder og har solid kompetanse innen energi, miljø, bærekraft og digitalisering.
  • Balcoo er en langsiktig partner for virksomheter som vil forbedre sin lønnsomhet og gi merverdi til sine kunder gjennom fokus på digitalisering, effektivisering og bærekraft.
  • Selskapet er lokalisert i Stavanger på Ipark, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 130 bedrifter og nærmere 900 ansatte.

Les mer på balcoo.com