Gjennom prosjektet «Digital bærekraft Østfold» skal Smart Innovation Norway hjelpe Østfold å bli Norges mest innovative fylke innen digitalisering og smarte byer og samfunn.

Av Mari Kristine Buckholm, 9. januar 2018

– Viktigste som har skjedd i 2017

Styrker Østfold som norgesledende innenfor digitalisering:

TOK INITIATIV: Smart Innovation Norways Ulrika Holmgren og Thor Moen gleder seg til å hjelpe Østfolds kommuner i gang med smart by- og samfunnsutvikling.

– Prosjektet betyr mye for oss fordi det er en tillitserklæring fra alle kommunene i fylket. Alle ordførerne er med, fylkeskommunen er med, alle næringsforeningene er med, NHO, LO og NAV er med, forteller Thor Moen, leder for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway.

.

Nye arbeidsplasser

«Digital bærekraft Østfold» startet med en idé som ble presentert for Næringsriket Østfold av Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway.

– Den gikk ut på å få i gang Smart by & samfunn i alle kommunene i Østfold, og samtidig satse på å øke kompetansen på digitalisering. Da kunne vi få i gang 100-150 innovasjonsprosjekter i Østfold på likt, noe som vi mente ville skape nye arbeidsplasser og bærekraftig næringsutvikling, sier Moen.

Nå er prosjektet en realitet. «Digital bærekraft Østfold – Smarte byer og samfunn» eies av partnerskapet Næringsriket Østfold og har en økonomisk ramme på 32 millioner kroner over fem år. I desember vedtok fylkeskommunen å bevilge midler (4 800 000 kroner) til prosjektet over en treårig periode.

.

Bredt samarbeid

Totalbudsjettet på 32 millioner kroner dekker kostnader til to prosjektmedarbeidere, kommunikasjon, digital kompetanse og bygging av plattform for kunnskapsdeling.

Det skal etableres en styringsgruppe, to arbeidsgrupper og to referansegrupper. Prosjektet skal være åpent for alle samfunnsaktører som kan og ønsker å bidra til å nå prosjektets mål.

– Digital bærekraft Østfold muliggjør enda bredere samarbeid og medvirkning av flere aktører i regionen. Det skapes nye måter å samarbeide på for å akselerere utvikling og implementering, kommenterer seniorrådgiver for Smarte byer & samfunn hos Smart Innovation Norway, Ulrika Holmgren.

Sammen med Moen har hun vært prosjektleder for forprosjektet og skrevet prosjektplan for hovedprosjektet.

Hjelper kommunene i gang

Smart Innovation Norways rolle går ut på å dra rundt i fylket og hjelpe kommunene i gang med smart by- og samfunnsutvikling.

– Når de har kommet i gang, skal kommunene selv utlyse og finne ut hvilke partnere de vil samarbeide med. Det viktigste for oss er at vi sammen løfter Østfold, forsterker og befester vår posisjon som det ledende fylket nasjonalt innen Smart by & samfunn og digitalisering, påpeker Moen.

– Prosjektet gir en unik mulighet til å samle alle de gode kreftene for å skape den fremtidsrettede og bærekraftige regionen vi ønsker, supplerer Holmgren.

.

Delingskultur og digital transformasjon

For å sørge for digital transformasjon i fylket, skal man gjennom prosjektet samarbeide med høgskoler og universiteter om få i gang utdanningsprogrammer innen digitalisering for kommuner og næringsliv.

– I tillegg satser vi på delingskultur. Det Hvaler har fått til, skal de dele med de andre. Det Sarpsborg har fått til, skal de dele. Dette for å slippe å jobbe unødvendig, poengterer Moen.

Han legger ikke skjul på at «Digital bærekraft Østfold»-prosjektet er svært viktig for Smart Innovation Norway og Smarte byer & samfunn-avdelingen:

– Vi har klart å forankre dette i NAV, LO, NHO, næringsforeningene, fylkeskommunen og kommunene. Det er selvfølgelig ikke en lett oppgave, men klarer vi å løfte sammen nå, blir jeg ekstremt glad om vi kan sette Østfold på kartet en gang for alle – på den beste sjansen vi har hatt på mange, mange år.

Næringsriket Østfold består av 21 likeverdige partnere og har som mål å fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold.

«Digital bærekraft Østfold» har følgende effektmål:

  1. Østfold skal fremstå som det mest innovative fylket innen digitalisering og smarte byer og samfunn.
  2. Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om digitalisering og smart by og samfunn i Østfold, ved næringslivet, offentlig sektor, akademia og innbyggere.
  3. Digital bærekraft Østfold skal bidra til bærekraftig verdiskaping og sysselsetting og sikre samhandling mellom det private næringslivet, offentlig sektor, akademia og innbyggere.

Fylkesrådmannens vurdering:

«Digital bærekraft Østfold» er ett av Næringsrikets fyrtårnprosjekter, og er utviklet og prioritert av partnerskapet. Digitalisering er en muliggjørende teknologi som er i ferd med å skape store endringer i de fleste bransjer. (…)

Smart Innovation Norway er et ledende nasjonalt kunnskapsmiljø på området. Innovasjon Norge har nettopp tildelt Smart Innovation rollen som nasjonal motor for overføring av digital kompetanse til øvrige bransjer inkludert offentlig virksomhet. Teknologien gir muligheter for utvikling av nye tjenester og produktivitetsutvikling i eksisterende løsninger.

Alt taler for at det er riktig å satse på å benytte de muligheter digitalisering gir på alle samfunnsområder. Utnyttelse av digitale muligheter ved etablering av nye sammenslåtte kommuner er en gylden mulighet til å vurdere andre «forretningskonsepter».