Smart by- og samfunnskonseptet er relevant også for Arktis. Hvordan kan teknologi gi mer robuste samfunn og legge til rette for grønne løsninger i nord?

Av Mari Kristine Buckholm, 1. februar 2019

– Vi vil bygge bærekraftige samfunn i Arktis

Inngår nytt samarbeid: Smart Arctic Network

Det var det store spørsmålet da Smart Innovation Norway holdt workshop under verdens største nordområde-konferanse, Arctic Frontiers, i Tromsø forrige uke.

– I Arktis som i andre deler av verden er det stor interesse for mer bærekraftige, tilgjengelige, livskraftige og attraktive byer og bygder. Dette kan vi skape blant annet gjennom ny teknologi, digitalisering, Big Data, arkitektur og smarte infrastrukturløsninger, sier Thor Moen, leder for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway.

.

Debatt for grønne løsninger

Onsdag 23. januar inviterte Halden-selskapet, i samarbeid med Arctic Frontiers, Universitet i Tromsø og Narvik kommune, til åpen debatt rundt temaet «Smart Arctic». Kveldsseansen belyste blant annet Smart City-initiativer i Nordland, Troms og Finnmark.

– Representanter fra Tromsø, Harstad, Narvik og Mo i Rana delte sine erfaringer og planer fremover. I tillegg deltok fylkeskommunene og Universitetet i Tromsø, som fortalte om muligheter innen smarte byer, samt samfunnsforskning og innovasjon i Nord-Norge, forteller Moen.

– Vi ønsket å høre om hvilke initiativer som finnes i nord og å diskutere hvordan vi felles kan bygge bærekraftige samfunn i Arktis, supplerer Ulrika Holmgren, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn i Smart Innovation Norway.

Nettverket «Smart Arctic»

Kvelden ble avsluttet med workshopaktiviteter – med mål om å utvide nettverket «Smart Arctic», som er initiert av Arctic Frontiers, Smart Innovation Norway, Universitetet i Tromsø og Narvik kommune.

– Visjonen er å skape et nettverk mellom de arktiske land som skal bidra til mer bærekraftig samfunns- og -næringsutvikling i Arktis, og samtidig være med på å sette agenda for verden, forklarer Moen og Holmgren.

Om Arctic Frontiers

  • ble første gang gjennomført i 2007 etter ønske om å avholde en global vitenskapelig konferanse som forener økonomi, samfunn og bærekraftig utvikling i Arktis.
  • er Norges viktigste møteplass for drøfting av arktiske spørsmål.
  • jobber for balansert vekst og vern og i Arktis.
  • samler hvert år 3000 delegater fra politikk, forskning og næringsliv fra mer enn 35 land til den internasjonale konferansen i Tromsø med samme navn.
  • et prosjekt under forskningsselskapet Akvaplan Niva og holder til i Tromsø.
  • i januar 2019 hadde konferansen tittelen «Smart Arctic».