Forrige uke ble det klart at Halden kommunes konsept «Virtuell Korttidsavdeling» stakk av med den gjeve prisen Årets Smartbyløsning 2017 i konkurranse med 50 andre norske prosjekter.

Av Mari Kristine Buckholm, 23. mars 2018

– Viser hva vi kan få til når vi jobber sammen og heier hverandre fram

Halden vant Årets Smartbyløsning 2017:

Bak det ettårige FoU-prosjektet «Virtuell korttidsavdeling» (VKA) står et solid stykke samarbeid mellom Halden kommune, Microsoft, Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, Nordic Media Lab og eSmart Systems.

.

Beviset på fruktbart samarbeid

– Prisen viser at vi kan få til innovasjon ved å jobbe sammen, heie hverandre frem og bidra til at gode ideer skapes. En slik pris er bevis på at samarbeidet mellom Smart Innovation Norway, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, og Halden kommune bærer frukter, og har kraft til å drive frem andre spennende prosjekter i fremtiden, kommenterer Marianne Riddervold-Kahrs.

Hun er seniorrådgiver i Smarte byer & samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway og Smart City-rådgiver for Halden kommune.

.

Klar tale fra juryen

Årets Smartbyløsning deles ut av faggruppen Smartebyer i Den Norske Dataforening, og forrige tirsdag var de nominerte samlet for å få dommen.

– I et samfunn hvor det blir klarere dag for dag at vi må bo lengre hjemme, mener juryen at Virtuell Korttidsavdeling, ved hjelp av en kombinasjon av sensor- og kommunikasjonsteknologi og helsetjenester, gir en helt ny pasientopplevelse etter endt behandling.

– Med ambisjon om enda flere brukere og allerede bevist stor verdi for byens innbyggere er Virtuell Korttidsavdeling til stor inspirasjon for andre byer og kommuner, sa Dataforeningens Terje Wold fra scenen da han utropte Halden kommune til vinner.

(Fra venstre: Enhetsleder hjemmesykepleie Marianne Horgen, leder hovedutvalg for helse, omorg og sosiale tjenester Egil Lund Pettersen, ordfører Thor Edquist, kommunalsjef Veronica Aam og leder for kommunikasjon og service Martin Vik.)

Nettbrett og digitale trygghetsalarmer

VKA-prosjektet startet i mars 2016. 1. november samme år gikk løsningen live i Halden kommune og de første pasientene ble skrevet inn i «Virtuell Korttidsavdeling».

– I den fasen vi nå har vært gjennom har konseptet gått ut på å tilby utskrivningsklare pasienter et tilbud i eget hjem etter en sykehusinnleggelse.

– Det kan vi få til gjennom å ta i bruk velkjent teknologi som nettbrett og digitale trygghetsalarmer med GPS, forklarer informasjonssjef i Halden kommune, Martin Vik.

Det vil si at pasienten kan kommunisere med sykepleier ved responssenteret når som helst på døgnet, enten over video eller trygghetsalarm.

– Ved videosamtale har sykepleier mulighet til å gjøre en bedre klinisk vurdering av pasientens tilstand. I tillegg har vi digitalisert samhandlingen mellom responssenter og hjemmesykepleien, utdyper Vik.

.

– Uvurderlig inspirasjon

Ideen bak prosjektet kom etter at Halden kommune, en av klyngepartnerne i NCE Smart Energy Markets, ønsket å se på muligheter for å møte kommunens forpliktelser i lys av den nye samhandlingsreformen.

– Det kom sentrale føringer innenfor velferdsteknologi, og vi ville ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler og designe opp helt nye kommunale tjenester. Slik startet på mange måter VKA, forteller informasjonssjefen.

Han røper at Smart Innovation Norway har vært en viktig partner i konsortiet fra starten, og trekker fram selskapet som et viktig bindeledd og en nyttig kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og menneske.

– Den anerkjennelsen og inspirasjonen en slik pris gir oss er uvurderlig. Det viser at det nytter å få til gode løsninger for våre innbyggere gjennom en satsing på moderne, digitale løsninger og tjenesteinnovasjon. Det er mange ansatte i flere virksomheter som har spilt en viktig rolle i prosjektet, og det må vi feire, påpeker Vik.