NÅR:

Tirsdag 11. juni

TID:

09.00 – 14.00

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

PRIS:

Gratis

Workshop om digitalisering – for bedrifter i «trekjeden»

Digitalisering basert på den digitale informasjonen bedrifter allerede har, kan anvendes til utvikling av nye tjenester og produkter, og vil i mange sammenhenger være starten på å bygge bærekraftig forretningsmodell.

Den 11. juni arrangerer vi et kompetanseforum for bedrifter i ”trekjedene” i Fyrbodal og Østfold, hvor vi vil se på nye muligheter som finnes innen bygg i tre og i massivtreindustrien, og hvordan digitalisering med ny teknologi kan bidra til å utvikle bransjen videre. I workshopen vil vi ha fokus på:

 • Hvordan kan vi øke anvendelse av tre i nye bygg?
 • Hvordan kan nye teknologier bidra til å forsterke fordelene ved å bruke tre? Hva kan vi gjøre sammen for at denne bransjen i vår region skal få flere oppdrag i et marked i vekst?

Dette kan bli starten på et samarbeid mellom bedrifter som vil utforske mulighetene i et voksende marked.

Workshopen arrangeres av interregprosjektet «Grön Tillväxt Trä» og Smart Innovation Norway i Halden, i samarbeid med Innovatum i Trollhättan, og vil avholdes i Simulatorsenteret på Remmen kunnskapspark i Halden.

Det digitale skiftet skaper utfordringer, men åpner også nye muligheter i alle bransjer. Mange ganger er den største utfordringen å forstå hvilke muligheter som er tilgjengelige ved bruk av nye hjelpemidler og digitale verktøy.

«Grön Tillväxt Trä» er et samarbeid mellom Fyrbodal i Sverige og Østfold i Norge. Målet med prosjektet er å øke anvendelsen av tre i bygninger, som nytt materiale og som nye produkter. Bakgrunnen er at en satsing på større utnyttelse av tre kan være en motor for næringsutvikling, innovasjon og klimaspørsmål i regionen.

Program
 • 09:00: Velkommen v/Smart Innovation Norway
 • 09:05: Kort informasjon om prosjektet Grön Tillväxt Trä v/Østfold Fylkeskommune
 • 09:15: Bygging i massivtre, sett fra bestillers ståsted v/Rita Hirsum Lystad, Direktør Stundentsamskipnaden i Østfold
 • 09:40: Kunden i fokus v/Trine Wildt Andersen, Smart Innovation Norway
 • 10:00: Å bygge i massivtre – våre erfaringer fra prosjekter når det gjelder organisering tilbudsprosess, tekniske løsninger og byggekostnader v/ Bjørn Nordermoen, Itre AS
 • 10:20: PAUSE
 • 10:30: Byggeplasslogistikk – slik får du kontroll på vareflyten! v/Morten Skinnarmo, markedssjef i APX Systems
 • 10:50: Praktisk bruk av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM), Eksempel 1: View Software
 • 11:10: Løsninger innen trådløs infrastruktur for energiovervåkning i store bygg v/ Amund Westin, Vitir
 • 11:30: Jamförelse mellan att bygga bilar och hus industriellt v/ Tommy Christensen, Innovatum
 • 11:50: LUNSJ og MINGLING
 • 12:30: Workshop
 • 13:50: Oppsummering og veien videre v/Smart Innovation Norway og Østfold Fylkeskommune