Smart Innovation Norways styre

Selskapet fikk nytt styre i juni 2021. Ny styreleder er Ole Andreas Schärer. Se oversikt over alle styremedlemmene under.
Ole Andreas Schärer

Styreleder

Tomas Nordlander

Forskningsdirektør, IFE

Lene Mostue

Direktør, Energi21

Knut H. H. Johansen

CEO, eSmart Systems

Harald Holone

Dekan, Høgskolen i Østfold

Asgeir Tomasgard

Professor, NTNU

Arild Petersen

Seniorrådgiver, Siva

Ulrika Holmgren

Ansatte-representant