PROGRAM
  • 08:30: Frokost
  • 09:00: Velkommen v/Ole Gabrielsen
  • 09:10: Presentasjon av partnerne i prosjektet – kort introduksjon v/Jon-Vidar Knold
  • 09:20: Informasjon om prosjektet «Omstillingsmotor: Digitalt Kompetanseløft» v/Ole Gabrielsen og Jon-Vidar Knold
  • 10:10: Pause
  • 10:20: Mobilisering – workshop med tema: Hvordan kan vi samarbeide rundt kommunikasjon og markedsføring /rekruttering av bedrifter til Kompetanseløftet?
  • 11:20: Veien videre og oppfølging
  • 11:30: Avslutning

OMSTILLINGSMOTOREN:
Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv

– Bli med på frokostmøte 15. februar klokka 08.30 til 11:30!

Sammen med Digital Norway, NCE Systems Engineering og iKuben, har Smart Innovation Norway fått tildelt et landsdekkende prosjekt fra Innovasjon Norge – som digital omstillingsmotor. Leverandørene i programmet representerer Norges ledende operative miljøer innenfor aktuelle fagområder.

Prosjektet skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke Norges internasjonale konkurransekraft. Hensikten er å gi små og mellomstore bedrifter innsikt i digitale trender og muligheter. Gjennom et digitalt kompetanseløft, skal de få kompetansen som kreves for å utvikle egen virksomhet.

I løpet av 2018 skal Omstillingsmotoren gi minst 220 bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse og verktøy som går på innovasjonsevne, bærekraft og nye teknologier. Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. Totalt i satsingen ligger over 20 MNOK.

.

Vil dere være samarbeidspartner inn i det store, digitale kompetanseløftet av norsk næringsliv?

Vi ønsker å invitere dere i næringsforeninger og -nettverk, som sitter tett på bedriftene i Østfold, til et frokostmøte hvor «Klynger som omstillingsmotor» er på agendaen. Her vil dere få et dypere innblikk i hva Omstillingsmotoren er, hva det kan bidra med for små og mellomstore bedrifter og hva betydningen vil være for dere og for norsk næringsliv i sin helhet.

Vi er på utkikk etter samarbeidspartnere som kan bidra til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å melde seg på omstillingsprogrammet. Næringsforeninger og nettverk i Østfold vil være viktige knutepunkter i dette arbeidet, og frokostmøtets hensikt er både å informere om prosjektet, samt diskutere mobiliseringsmuligheter.

.

Med dette ønsker vi velkommen til fruktbar dialog og samtale!