Video : Klyngene som omstillingsmotor

Omstillingsmotoren: Tilbud om digitalt kompetanseløft

.

Nå kan din bedrift få kompetanseløft fra Norges mest attraktive og operative miljøer for næringsutvikling og konkurransekraft. Omstillingsmotoren tilbyr skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving mot små og mellomstore bedrifter i hele Norge.

.

Prosjektet Digitalt Kompetanseløft skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft. Bak initiativet står Digital Norway, Kongsberg Innovasjon, iKuben og Smart Innovaton Norway, som representerer de ledende miljøene innen ny teknologi og digital transformasjon. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen manufacturing. Sammen skal vi sikre at små og mellomstore bedrifter kommer raskere til markedet med nye løsninger.

.

Hva er Digitalt kompetanseløft?

Leverandørene i programmet representerer Norges ledende operative miljøer innenfor aktuelle fagområder, og prosjektet skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke Norges internasjonale konkurransekraft. Hensikten er å gi små og mellomstore bedrifter innsikt i digitale trender og muligheter. Gjennom et digitalt kompetanseløft, skal de få kompetansen som kreves for å utvikle egen virksomhet. Deler av kostnadene dekkes av Omstillingsmotor gjennom Innovasjon Norge.

I løpet av 2018 skal Omstillingsmotoren gi minst 220 bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse og verktøy som går på innovasjonsevne, bærekraft og nye teknologier. Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. Totalt i satsingen ligger over 20 millioner kroner.