Seminar: Innovative anskaffelser i Østfold

.

I samarbeid med NHO, KS og Difi, setter vi innovative anskaffelser i Østfold på agendaen i form av et heldagsseminar på Remmen Kunnskapspark i Halden.

Vi vil fokusere på hvordan offentlig sektor, næringsliv og akademia kan jobbe med innovasjon på en effektiv og fruktbar måte. Hvilke muligheter finnes, og hvordan skal samarbeidet foregå i praksis?

Seminaret legger opp til dialog mellom ulike aktører, hvor spørsmål rundt utfordringer og muligheter for økt innovativt samarbeid i samfunnet vil være sentralt.

.

NÅR:

Onsdag 9. mai

TID:

08.30 – 15.00 (Kaffe og reg. fra kl. 08)

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergsvei 16, Halden

PRIS:

Gratis